سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

منظور از قرار  نهایی چیست؟

بررسی قرار های نهایی،شرایط و موارد

پیامک قرار نهایی

پیامک قرار نهایی، پیامکی است که به مخاطبی که در مراجع قضایی پرونده دارد، ارسال می‌شود و در واقع با دریافت پیامک قرار نهایی مخاطب مطلع می شود که بازپرس، دادیار یا قاضی یک قرار نهایی در پرونده ای که در حال رسیدگی است صادر کرده است.

اگر شما با جستجوی عبارت « پیامک قرار نهایی » و یا « پیامک قرار نهایی صادر شد » به این صفحه وارد شده اید به این معنا است که اطلاع حقوقی تان کامل نیست. اگر وکیل دارید، به شما تبریک می‌گوییم. ولی اگر وکیل ندارید، این عدم درک مفهوم قرار نهایی می تواند یک نشانه باشد. بهتر است دریافت پیامک قرار نهایی را به فال نیک بگیرید و اگر تا کنون فکر می کردید که خودتان می توانید به تنهایی همه جوانب پرونده خود را پیگیری کنید، بدانید که تصورتان چندان درست نیست و بهتر است تا دیر نشده از وکیلی آگاه کمک بگیرید. البته اگر ما مفهوم قرار نهایی را توضیح دهیم و بگوییم چرا پیامک قرار نهایی برای شما ارسال شده است، ممکن است باز خیالتان راحت شود و خیلی زود فراموش کنید که واقعا به وکیل نیاز دارید. اما در هر حال ما از توصیه بیشتر صرفنظر می‌کنیم و به دلیل ارسال « پیامک قرار نهایی صادر شد »، می پردازیم:

.بررسی قرار های نهایی،شرایط و موارد

قرار نهایی چیست؟

قرار نهایی به قرارهای زیر اطلاق می شود:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

نمونه فرم احضار(گواهان) شاهد در دعوای حقوقی

یک نمونه شکایت مزاحمت از حق

🔅یکی از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق است.
 ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.
چنانچه كسي مانع استفاده از حقوق قانوني‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمي‌دهد كه به عنوان مثال از زمين كشاورزي يا ملک مسكوني خود استفاده كنيد، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق داريد نسبت به طرح اين دعوي در محاكم اقدام کنید.
مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسيله مزاحمت دیگران قرار دهد يا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند  و استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.  

🔅تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق🔅
باید به این نکته توجه داشت که در دعوي تصرف عدواني، ديگري علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمين، آن را در تصرف خود نيز نگه داشته است اما در اين دعوي، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

🔅لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان🔅
خواهان در دعوي ممانعت از حق بايد اثبات کند كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي يا قبل از ممانعت يا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وي بوده و بدون رضايت او يا از راهی غيرقانوني از تصرف وي خارج شده است.
در دعوي ممانعت از حق، ارایه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن كه طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگري ثابت کند.
دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان صادر مي‌کند كه به طور مقتضي احراز كند كه خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

 نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده

🔅دعوي مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعواي مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مطرح می‌کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

نمونه شکایت مزاحمت به بهانه خواستگاری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قرارداد ارفاقی چیست؟

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
در قانون تجارت تعریفے از قرارداد ارفاقے ارائہ نشده‌است و تنها مقرر گشتہ: عضوناظر در ظرف هشت روزاز تاريخ موعدے ڪه بموجب نظامنامه مذڪور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محڪمه ڪليه طلبڪارهائے را ڪه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است براے مشاوره درانعقاد قرارداد ارفاقے دعوت مےنمايد، موضوع دعوت مجمع طلبڪارهادررقعه هاے دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود. (م. ۴۷۶ ق.ت)

درسنامه تدریس طلائی حقوق مدنی (٣) قواعد عمومی قراردادھا تألیف: محمود باقی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی


قرارداد ارفاقے بين طلبڪارانے ڪه لااقل

(ماده ۴۸۰ قانون تجارت نصف بہ علاوهٔ يڪ نفر آنها با داشتن حداقل سه‌‌چهارم از ڪلیہ مطالباتے ڪه مورد تائيد و تصديق قرار گرفتہ باشد با شرايط و ضوابطے ڪه در قانون تعيين گرديده بستہ مے‌شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گواهی عدم امکان سازش

 


🔺در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟

✅جواب

🔸در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود و زن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد، دادگاه نمی تواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید.
 
🔸بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنماید و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه).

🔸در اینصورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را رأساٌ و بدون حضور شوهر در دفترخانه طلاق اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیاز زن را در درخواست طلاق افزایش می دهد.

 

اشــتـــراک گــــذاری