سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


پس از بهم خوردن قرار ازدواج، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می‌شود؟


اگر قرار ازدواج دختر و پسری بهم بخورد، هدایایی که پسر در دوران نامزدی به دختر داده، چه می‌شود.

پس از بهم خوردن قرار ازدواج، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می‌شود؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگر قرار ازدواج دختر و پسری که نامزد بوده اند بهم بخورد، آیا باید هدایایی را که پسر در دوران عقد به دختر داده به او پس بدهد؟

آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آن‌ها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱، ۰، ۳، ۷ و ۱، ۰، ۳، ۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:
«هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتا نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود.» بنابراین با توجه به مواد فوق مى‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آن‌ها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست. بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.

خریدآزمون های حقوقی و نکات مهم و کاربردی وکالت قضاوت ارشد سر دفتری و مرکز مشاوران

شرایط مطالبه هدایا


این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:


۱- وصلتِ منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد.


در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.


۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.


۳- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است، اما چنانچه عین موجود نیست، صرفا قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود.


به عنوان مثال، هدایای مصرف‌شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.


۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.


۵- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد.


در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد.


این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.

 کلمات کلیدی :

هدایای دوران نامزدی چیست
تکلیف هدایای دوران نامزدی
استرداد هدایای دوران نامزدی
دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
بهترین هدایای دوران نامزدی
ماهیت هدایای دوران نامزدی
مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
نمونه رای استرداد هدایای دوران نامزدی
1
هدایای دوران نامزدی چیست   2
تکلیف هدایای دوران نامزدی   2
استرداد هدایای دوران نامزدی استرداد هدایای دوران عقد
دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
استرداد هدایا در دوران عقد
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی
نمونه رای استرداد هدایای دوران نامزدی
2
استرداد هدایای دوران عقد استرداد هدایا در دوران عقد
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد
3
دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی دادخواست استرداد هدایای دوران عقد
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد
3
استرداد هدایا در دوران عقد استرداد هدایای دوران عقد 3
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد 3
مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی   3
نمونه رای استرداد هدایای دوران نامزدی   3
دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی دادخواست استرداد هدایای دوران عقد
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد
2
دادخواست استرداد هدایای دوران عقد نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد 3
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد   3
بهترین هدایای دوران نامزدی بهترین هدیه برای دوران نامزدی
بهترین هدیه دوران نامزدی
بهترین هدیه دوران عقد
2
بهترین هدیه برای دوران نامزدی بهترین کادو برای دوران نامزدی
بهترین هدیه دوران عقد
3
بهترین هدیه دوران نامزدی بهترین کادو دوران نامزدی
بهترین هدیه برای دوران نامزدی
بهترین هدیه دوران عقد
3
بهترین هدیه دوران عقد بهترین هدیه برای همسر در دوران عقد 3
ماهیت هدایای دوران نامزدی   2
مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی   2
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد 2
نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران عقد   3
نمونه رای استرداد هدایای دوران نامزدی