سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند.

به گزارش بانکی دات آی آر، استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است. در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم.

درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

1. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.

2. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد

3. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.

10 نکته کاربردی

1.هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.

2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

6. چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف می‌شود.

8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود. 

10.مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک 

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است. 

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است. 

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

کلمات کلیدی:

خرید آزمون های حقوقی ائم از وکالت قضاوت ارشد سردفتری و مرکز مشاوران/پیام نورچک بانکی به انگلیسیچک بانکی تضمین شدهچک بانکی جعلیچک بانکی رمزدارچک بانکی صادراتچک بانکی جدیدچک بانکی تضمینیچک بانکی رمزدار چیستچک بانکی صیاد    1چک بانکی به انگلیسی    چک بانک به انگلیسیچک بین بانکی به انگلیسیچک بانکی به زبان انگلیسیاصطلاحات چک بانکی به انگلیسیمعنی چک بانکی به انگلیسیچک ضمانت بانکی به انگلیسیچک تضمین شده بانکی به انگلیسی    2چک بانک به انگلیسی    چک بانکی به انگلیسیچک بین بانکی به انگلیسیچک بانکی به زبان انگلیسیاصطلاحات چک بانکی به انگلیسیمعنی چک بانکی به انگلیسیچک ضمانت بانکی به انگلیسیچک تضمین شده بانکی به انگلیسی    3چک بین بانکی به انگلیسی        3چک بانکی به زبان انگلیسی        3اصطلاحات چک بانکی به انگلیسی        3معنی چک بانکی به انگلیسی        3چک ضمانت بانکی به انگلیسی    چک تضمین شده بانکی به انگلیسی    3چک تضمین شده بانکی به انگلیسی        3چک بانکی تضمین شده    چک بانکی تضمین شده چیستچک بین بانکی تضمین شدهنمونه چک بانکی تضمین شدهچك تضمين شده بانكيتفاوت چک بین بانکی و تضمین شدهعکس چک بانکی تضمین شدهتصویر چک بانکی تضمین شدهچک بانکی تضمین شده بانک ملتفرق چک بانکی و تضمین شده    2چک بانکی تضمین شده چیست    چک تضمین شده بانک چیست    3چک بین بانکی تضمین شده    تفاوت چک بین بانکی و تضمین شدهچک تضمین شده بین بانکی چیست    3نمونه چک بانکی تضمین شده    نمونه چک تضمین شده بانک ملینمونه چک تضمین شده بانک ملتنمونه چک تضمین شده بانک مسکن    3چك تضمين شده بانكي    چک تضمین شده بانکی چیستچک تضمین شده بین بانکینمونه چک تضمین شده بانکیچک تضمین شده بانکی به انگلیسیچک تضمین شده بانکی مدت دارچك تضمين شده بانك مليچك تضمين شده بانك ملتقوانین چک تضمین شده بانکیمشخصات چک تضمین شده بانکی    3تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده        3عکس چک بانکی تضمین شده    تصویر چک بانکی تضمین شدهعکس چک تضمین شده بانک ملی    3تصویر چک بانکی تضمین شده    عکس چک بانکی تضمین شدهتصویر چک تضمین شده بانک ملی    3چک بانکی تضمین شده بانک ملت        3فرق چک بانکی و تضمین شده    تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده    3چک بانکی جعلی    چک بانکی تقلبیچک بین بانکی جعلی    2چک بانکی تقلبی    چک بین بانکی تقلبیتشخیص چک بانکی تقلبی    3چک بین بانکی جعلی    چک بین بانکی تقلبی    3چک بانکی رمزدار    چک بانکی رمزدار چیستچك بانكي رمزدارچک رمزداربین بانکیچک رمزدار بانک ملتچک رمزدار بانک ملیچک رمزدار بانک صادراتچک رمزدار بانک شهرچک رمزدار بانک پاسارگادچک رمزدار بانک تجارت    2چک بانکی رمزدار چیست    چک بین بانکی رمزدار چیستچک رمزدار بانکی چیستچک رمز دار بین بانکی چیست    3چك بانكي رمزدار    چک بانکی رمزدار چیستچک رمزداربین بانکیچک بین بانکی رمزدار چیستچك بين بانكي رمزدارچك رمز دار بانكينمونه چک رمزدار بانکیچک های رمزدار بانکیفرق چک بانکی و رمزدارتفاوت چک بانکی و رمزدار    3چک رمزداربین بانکی        3چک رمزدار بانک ملت    عکس چک رمزدار بانک ملتاستعلام چک رمزدار بانک ملتنمونه چک رمزدار بانک ملتکارمزد چک رمزدار بانک ملتچک تضمینی رمزدار بانک ملتفرم چک رمزدار بانک ملت    3چک رمزدار بانک ملی    عکس چک رمزدار بانک ملیهزینه چک رمزدار بانک ملیاستعلام چک رمزدار بانک ملینمونه چک رمزدار بانک ملیچک تضمین شده رمزدار بانک ملی    3چک رمزدار بانک صادرات    عکس چک رمزدار بانک صادراتنمونه چک رمزدار بانک صادرات    3چک رمزدار بانک شهر        3چک رمزدار بانک پاسارگاد    عکس چک رمزدار بانک پاسارگاد    3چک رمزدار بانک تجارت    نمونه چک رمزدار بانک تجارت    3چک بانکی صادرات    چک بانک صادراتچک بین بانکی صادراتچک بانکی بانک صادراتنمونه چک بانکی صادراتاستعلام چک بانک صادراتچک صیاد بانک صادراتنمونه چک بانک صادراتدسته چک بانک صادراتچک کلر بانک صادرات    2چک بانک صادرات    چک بانک صادرات ایراناستعلام چک بانک صادراتچک صیاد بانک صادراتنمونه چک بانک صادراتدسته چک بانک صادراتچک کلر بانک صادراتچک سپهر بانک صادراتچک رمزدار بانک صادراتچک صیادی بانک صادرات    3چک بین بانکی صادرات    نمونه چک بین بانکی تجارتچک بین بانکی تجارتچک بین بانکی بانک تجارت    3چک بانکی بانک صادرات    چک بین بانکی بانک صادرات    3نمونه چک بانکی صادرات    نمونه چک بانک صادراتنمونه چک بانک صادرات جدیدنمونه چک صیاد بانک صادراتنمونه چک بین بانکی تجارتنمونه چک پرشده بانک صادراتنمونه چک تضمینی بانک صادراتنمونه چک صیادی بانک صادراتنمونه چک خام بانک صادراتنمونه دسته چک بانک صادرات    3استعلام چک بانک صادرات    استعلام چك بانك صادراتاستعلام چک بانک صادرات ایراناستعلام چک برگشتی بانک صادراتاستعلام وضعیت چک بانک صادراتاستعلام دسته چک بانک صادراتاستعلام چک های برگشتی بانک صادراتسامانه استعلام چک برگشتی بانک صادراتاستعلام موجودی چک بانک صادراتاستعلام چک صیاد بانک صادرات    3چک صیاد بانک صادرات    دسته چک صیاد بانک صادراتنمونه چک صیاد بانک صادراتاستعلام چک صیاد بانک صادراتتصویر چک صیاد بانک صادراتچک طرح صیاد بانک صادراتعکس چک صیاد بانک صادراتنحوه نوشتن چک صیاد بانک صادراتنمونه دسته چک صیاد بانک صادرات    3نمونه چک بانک صادرات    نمونه چک بانک صادرات جدیدنمونه چک صیاد بانک صادراتنمونه چک پرشده بانک صادراتنمونه چک تضمینی بانک صادراتنمونه چک صیادی بانک صادراتنمونه چک خام بانک صادراتنمونه دسته چک بانک صادراتنمونه چک رمزدار بانک صادراتنمونه چک نوشته شده بانک صادرات    3دسته چک بانک صادرات    دسته چك بانك صادراتدسته چک صیاد بانک صادراتدرخواست دسته چک بانک صادراتگرفتن دسته چک بانک صادراتشرایط دسته چک بانک صادراتدریافت دسته چک بانک صادراتاستعلام دسته چک بانک صادراتتعویض دسته چک بانک صادراتعکس دسته چک بانک صادرات    3چک کلر بانک صادرات        3چک بانکی جدید    چک جدید بانک مرکزیچک جدید بانک ملیچک جدید بانک ملتچک های بانکی جدیدقانون چک بانکی جدیدچک جدید بانک صادراتچک جدید بانک سپهچک جدید بانک تجارتچک جدید بانک کشاورزی    2چک جدید بانک مرکزی    چک های جدید بانک مرکزیدسته چک جدید بانک مرکزیتصویر چک جدید بانک مرکزیقوانین جدید چک بانک مرکزیقانون جدید چک بانک مرکزیطرح جدید چک بانک مرکزیایران چک جدید بانک مرکزیعکس چک جدید بانک مرکزیچک فرمت جدید بانک مرکزی    3چک جدید بانک ملی    دسته چک جدید بانک ملینمونه چک جدید بانک ملیتصویر چک جدید بانک ملیعکس چک جدید بانک ملیدست چک جدید بانک ملینحوه نوشتن چک جدید بانک ملیشرایط گرفتن دسته چک جدید بانک ملینحوه نوشتن چک های جدید بانک ملیچک های جدید بانک ملی    3چک جدید بانک ملت    دسته چک جدید بانک ملتدسته چك جديد بانك ملتنحوه نوشتن چک جدید بانک ملتنحوه نوشتن چک های جدید بانک ملتچک های جدید بانک ملتنمونه چک جدید بانک ملتنوشتن چک جدید بانک ملتتصویر چک جدید بانک ملتدست چک جدید بانک ملت    3چک های بانکی جدید    چک های جدید بانک مرکزیچک های جدید بانک سپهچک های جدید بانک تجارتچک های جدید بانک کشاورزیدسته چک های جدید بانک ملیدسته چک های جدید بانک صادراتفرمت جدید چک های بانکیچک های جدید بانک ملیچک های جدید بانک ملت    3قانون چک بانکی جدید    قانون جدید چک بین بانکیقانون جدید صدور چک بانکی    3چک جدید بانک صادرات    نمونه چک جدید بانک صادراتدسته چک های جدید بانک صادراتچک های جدید بانک صادراتعکس چک جدید بانک صادراتتصویر چک جدید بانک صادراتنحوه نوشتن چک جدید بانک صادراتفرمت جدید چک بانک صادراتنمونه دسته چک جدید بانک صادرات    3چک جدید بانک سپه    چک های جدید بانک سپهنمونه چک جدید بانک سپهدسته چک جدید بانک سپهتصویر چک جدید بانک سپهطرز نوشتن چک جدید بانک سپهعکس جدید چک بانک سپهطریقه نوشتن چکهای جدید بانک سپه    3چک جدید بانک تجارت    چک های جدید بانک تجارتدسته چک جدید بانک تجارتنوشتن چک جدید بانک تجارتنحوه نوشتن چک جدید بانک تجارتدسته چکهای جدید بانک تجارت    3چک جدید بانک کشاورزی    نمونه چک جدید بانک کشاورزیچک های جدید بانک کشاورزیدسته چک جدید بانک کشاورزیدسته چکهای جدید بانک کشاورزینحوه نوشتن چکهای جدید بانک کشاورزی    3چک بانکی تضمینی    چک تضمینی بانکی چیستچک تضمینی بانک ملیچک تضمینی بانک ملتچک تضمینی بانک تجارتچک تضمینی بانکچک تضمینی بانک صادراتچک تضمینی بانک سپهچک تضمینی بانک مسکنچک تضمینی بانک آینده    2چک تضمینی بانکی چیست    چک تضمین شده بانکی چیستچک تضمین شده بانک ملی چیستچک تضمینی بانک چیستچک تضمینی بانک ملت چیست    3چک تضمینی بانک ملی    چک تضمینی بانک ملی ایرانچک تضمین شده بانک ملی ایرانچک تضمین شده بانک ملی چیستنمونه چک تضمینی بانک ملیتصویر چک تضمینی بانک ملیاستعلام چک تضمینی بانک ملینمونه چک تضمین شده بانک ملیاستعلام چک تضمین شده بانک ملیعکس چک تضمینی بانک ملی    3چک تضمینی بانک ملت    چک تضمینی بانک ملت چیستچک تضمین شده بانک ملتنمونه چک تضمینی بانک ملتعکس چک تضمینی بانک ملتچک تضمین شده بانک ملت چیستچک تضمینی رمزدار بانک ملتنمونه چک تضمین شده بانک ملتچک بانکی تضمین شده بانک ملت    3چک تضمینی بانک تجارت        3چک تضمینی بانک    چک تضمینی بانکچک تضمینی بانک تجارتچک تضمینی بانک صادراتچک تضمینی بانک آیندهچک تضمینی بانکی چیستچک تضمینی بانک سپهچک تضمینی بانک قوامینچک تضمینی بانک کشاورزیچک تضمینی بانک انصار    3چک تضمینی بانک صادرات    چک تضمین شده بانک صادراتنمونه چک تضمینی بانک صادراتعکس چک تضمینی بانک صادرات    3چک تضمینی بانک سپه    چک تضمین شده بانک سپهنمونه چک تضمینی بانک سپه    3چک تضمینی بانک مسکن    چک تضمین شده بانک مسکننمونه چک تضمین شده بانک مسکن    3چک تضمینی بانک آینده    چک تضمین شده بانک آینده    3چک بانکی رمزدار چیست    چک بین بانکی رمزدار چیستچک رمزدار بانکی چیستچک رمز دار بین بانکی چیست    2چک بین بانکی رمزدار چیست    چک رمز دار بین بانکی چیستتفاوت چک رمزدار بانکی و بین بانکی چیست؟    3چک رمزدار بانکی چیست    چک رمزدار بین بانکی چیستتفاوت چک رمزدار بانکی و بین بانکی چیست؟    3چک رمز دار بین بانکی چیست        3چک بانکی صیاد    چک صیاد بانک ملیچک صیاد بانک ملتچک صیاد بانک سپهچک صیاد بانک صادراتچک صیادی بانک ملیچک صیادی بانک ملتچک صیاد بانک انصارچک صیادی بانک صادراتچک صیاد بانک رفاه    2چک صیاد بانک ملی    دسته چک صیاد بانک ملینمونه چک صیاد بانک ملیتصویر چک صیاد بانک ملیچک طرح صیاد بانک ملیعکس چک صیاد بانک ملیمشخصات چک صیاد بانک ملیاستعلام چک صیاد بانک ملیشکل چک صیاد بانک ملیقالب چک صیاد بانک ملی    3چک صیاد بانک ملت    چك صياد بانك ملتنمونه چک صیاد بانک ملتدسته چک صیاد بانک ملتتصویر چک صیاد بانک ملتچک طرح صیاد بانک ملتاستعلام چک صیاد بانک ملتمشخصات چک صیاد بانک ملتچک های صیاد بانک ملتتعویض چک صیاد بانک ملت    3چک صیاد بانک سپه    دسته چک صیاد بانک سپهنمونه چک صیاد بانک سپهتصویر چک صیاد بانک سپهعکس چک صیاد بانک سپهنحوه نوشتن چک صیاد بانک سپه    3چک صیاد بانک صادرات    دسته چک صیاد بانک صادراتنمونه چک صیاد بانک صادراتاستعلام چک صیاد بانک صادراتتصویر چک صیاد بانک صادراتچک طرح صیاد بانک صادراتعکس چک صیاد بانک صادراتنحوه نوشتن چک صیاد بانک صادراتنمونه دسته چک صیاد بانک صادرات    3چک صیادی بانک ملی    چک صیاد بانک ملی چیستچک های صیادی بانک ملینمونه چک صیاد بانک ملینمونه چک های صیادی بانک ملیدسته چک صیادی بانک ملیتصویر چک صیادی بانک ملیعکس چک صیادی بانک ملی    3چک صیادی بانک ملت    چک های صیادی بانک ملتنمونه چک صیادی بانک ملتاستعلام چک صیادی بانک ملتعکس چک صیادی بانک ملتتصویر چک صیاد بانک ملت    3چک صیاد بانک انصار    دسته چک صیاد بانک انصارنمونه چک صیاد بانک انصار    3چک صیادی بانک صادرات    نمونه چک صیادی بانک صادراتدسته چک صیادی بانک صادرات    3چک صیاد بانک رفاه    دسته چک صیاد بانک رفاه    3دادخواست چک برگشتیدادخواست چک حقوقیدادخواست چک بلامحلدادخواست چک مفقودیدادخواست چک و تامین خواستهدادخواست چک با تامین خواستهدادخواست چک تضامنیدادخواست چک مفقود شدهدادخواست چک برگشتی کیفری    1دادخواست چک برگشتی    دادخواست چک برگشتی کیفریدادخواست چك برگشتينمونه دادخواست چک برگشتیتنظیم دادخواست چک برگشتیمتن دادخواست چک برگشتیفرم دادخواست چک برگشتیدادخواست حقوقی چک برگشتیهزینه دادخواست چک برگشتیدادخواست برای چک برگشتی    2دادخواست چک برگشتی کیفری    دادخواست چک بلامحل کیفریمراحل شکایت چک برگشتی کیفرینحوه شکایت چک برگشتی کیفریشکایت از چک برگشتی کیفرینمونه دادخواست کیفری چک برگشتی    3دادخواست چك برگشتي    دادخواست چک برگشتی کیفرینمونه دادخواست چك برگشتي    3نمونه دادخواست چک برگشتی    نمونه دادخواست چک برگشتی شورای حل اختلافنمونه دادخواست چک برگشتی حقوقینمونه دادخواست چک برگشتی شرکتنمونه دادخواست چك برگشتينمونه دادخواست چک بلامحلنمونه دادخواست چك بلامحلنمونه دادخواست مطالبه چک برگشتینمونه دادخواست برای چک برگشتینمونه شکایت چک بلامحل    3تنظیم دادخواست چک برگشتی    نحوه تنظیم دادخواست چک برگشتینحوه تنظيم دادخواست چك برگشتينحوه تنظیم دادخواست چک بلامحلنحوه تنظیم شکایت چک برگشتی    3متن دادخواست چک برگشتی    متن دادخواست چک برگشتی حقوقیمتن دادخواست چک برگشتی برای شورای حل اختلافمتن دادخواست چک بلامحلمتن دادخواست برای چک برگشتیمتن شکایت برای چک برگشتیمتن شکایت نامه چک برگشتیمتن شکایت کیفری چک برگشتیمتن شکایت از چک برگشتیمتن شکایت بابت چک برگشتی    3فرم دادخواست چک برگشتی    فرم شکایت چک برگشتیفرم دادخواست چک بلامحلبرگ دادخواست چک برگشتینمونه فرم دادخواست چک برگشتیفرم شکایت چک بلامحلنمونه فرم شکایت چک برگشتیفرم شکایت نامه چک برگشتی    3دادخواست حقوقی چک برگشتی    نمونه دادخواست حقوقی چک برگشتیمراحل دادخواست حقوقی چک برگشتیمتن دادخواست چک برگشتی حقوقی    3هزینه دادخواست چک برگشتی    هزینه شکایت چک برگشتیهزینه شکایت چک بلامحلهزینه شکایت از چک برگشتیهزینه های شکایت چک برگشتی    3دادخواست برای چک برگشتی    نمونه دادخواست برای چک برگشتیمتن دادخواست برای چک برگشتیدادخواست چک برگشتیدادخواست چک برگشتی کیفریدادخواست حقوقی چک برگشتیدادخواست مطالبه چک برگشتیدادخواست اعسار برای چک برگشتیطریقه نوشتن دادخواست برای چک برگشتیدادخواست اعسار چک برگشتی    3دادخواست چک حقوقی    نمونه دادخواست چک حقوقیدادخواست حقوقی چک برگشتیهزینه دادخواست چک حقوقینمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلمحل دادخواست حقوقی چکنمونه دادخواست چک برگشتی حقوقیدادخواست حقوقی چک بلامحلمتن دادخواست چک حقوقیفرم دادخواست حقوقی چک    2نمونه دادخواست چک حقوقی    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلنمونه دادخواست چک برگشتی حقوقینمونه شکایت حقوقی چکنمونه فرم دادخواست حقوقی چکنمونه دادخواست شکایت حقوقی چکنمونه دادخواست چک علیه شخص حقوقینمونه شکایت چک برگشتی حقوقینمونه دادخواست مطالبه وجه چک اشخاص حقوقی    3دادخواست حقوقی چک برگشتی    نمونه دادخواست حقوقی چک برگشتیمراحل دادخواست حقوقی چک برگشتیمتن دادخواست چک برگشتی حقوقی    3هزینه دادخواست چک حقوقی    هزینه شکایت چک حقوقی    3نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل        3محل دادخواست حقوقی چک        3نمونه دادخواست چک برگشتی حقوقی    نمونه شکایت چک برگشتی حقوقی    3دادخواست حقوقی چک بلامحل    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل    3متن دادخواست چک حقوقی    متن شکایت چک حقوقیمتن دادخواست چک برگشتی حقوقی    3فرم دادخواست حقوقی چک    نمونه فرم دادخواست حقوقی چک    3دادخواست چک بلامحل    دادخواست چک بلامحل کیفرینمونه دادخواست چک بلامحلمتن دادخواست چک بلامحلنمونه دادخواست چك بلامحلفرم دادخواست چک بلامحلنحوه تنظیم دادخواست چک بلامحلنمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلنمونه دادخواست کیفری چک بلامحلدادخواست صدور چک بلامحل    2دادخواست چک بلامحل کیفری    نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل    3نمونه دادخواست چک بلامحل    نمونه دادخواست چك بلامحلنمونه شکایت چک بلامحلنمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلنمونه دادخواست کیفری چک بلامحلنمونه شکایت کیفری چک بلامحلنمونه دادخواست صدور چک بلامحلنمونه شکایت صدور چک بلامحلنمونه دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل    3متن دادخواست چک بلامحل    متن شکایت چک بلامحلمتن شکایت کیفری چک بلامحل    3نمونه دادخواست چك بلامحل    نمونه دادخواست چك بلامحلنمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلنمونه دادخواست کیفری چک بلامحلنمونه دادخواست صدور چک بلامحلنمونه دادخواست کیفری صدور چک بلامحلنمونه دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل    3فرم دادخواست چک بلامحل    فرم شکایت کیفری چک بلامحلفرم شکایت چک بلامحلنمونه فرم دادخواست چک بلامحل    3نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل        3نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل        3نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحلنمونه شکایت کیفری چک بلامحلفرم شکایت کیفری چک بلامحلنمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحلنمونه شکایت کیفری صدور چک بلامحلنمونه شکواییه کیفری چک بلامحل    3دادخواست صدور چک بلامحل    نمونه دادخواست صدور چک بلامحلنمونه دادخواست کیفری صدور چک بلامحل    3دادخواست چک مفقودی    دادخواست ابطال چک مفقودینمونه دادخواست چک مفقودیدادخواست اعلام مفقودی چکنمونه دادخواست ابطال چک مفقودیدادخواست چک مفقود شدهدادخواست مطالبه وجه چک مفقودیمتن دادخواست مفقودی چک    2دادخواست ابطال چک مفقودی    نمونه دادخواست ابطال چک مفقودیدادخواست ابطال چک مفقود شده    3نمونه دادخواست چک مفقودی    نمونه شکایت چک مفقودینمونه دادخواست ابطال چک مفقودینمونه دادخواست اعلام مفقودی چکنمونه دادخواست مطالبه وجه چک مفقودینمونه دادخواست مفقودی دسته چک    3دادخواست اعلام مفقودی چک    نمونه دادخواست اعلام مفقودی چکمتن دادخواست اعلام مفقودی چک    3نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی        3دادخواست چک مفقود شده    دادخواست چک گم شدهدادخواست ابطال چک مفقود شده    3دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی    3متن دادخواست مفقودی چک    متن درخواست مفقودی چکمتن دادخواست اعلام مفقودی چک    3دادخواست چک و تامین خواسته    دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه چک و تامین خواستهدادخواست مطالبه چک وتامین خواسته    2دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک همراه تامین خواستهدادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیهدانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته    3نمونه دادخواست مطالبه چک و تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک همراه تامین خواستهدانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته    3دادخواست مطالبه چک وتامین خواسته    دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه چک وتامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواستهدانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته    3دادخواست چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست چک با تامین خواستهنمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواستهدادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواستهدادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    2نمونه دادخواست چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته    3نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    3دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواستهدادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    3دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    3دادخواست چک تضامنی    دادخواست مطالبه چک تضامنینمونه دادخواست چک تضمینیدادخواست مطالبه وجه چک تضامنی    2دادخواست مطالبه چک تضامنی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضامنیدادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی    3نمونه دادخواست چک تضمینی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضمینینمونه دادخواست ابطال چک تضمینینمونه دادخواست مطالبه چک تضمینی    3دادخواست مطالبه وجه چک تضامنی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضامنیدادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی    3دادخواست چک مفقود شده    دادخواست چک گم شدهدادخواست ابطال چک مفقود شده    2دادخواست چک گم شده    دادخواست چک مفقود شدهدادخواست ابطال چک مفقود شده    3دادخواست ابطال چک مفقود شده        3دادخواست چک برگشتی کیفری    دادخواست چک بلامحل کیفریمراحل شکایت چک برگشتی کیفرینحوه شکایت چک برگشتی کیفریشکایت از چک برگشتی کیفرینمونه دادخواست کیفری چک برگشتی    2دادخواست چک بلامحل کیفری    نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل    3مراحل شکایت چک برگشتی کیفری        3نحوه شکایت چک برگشتی کیفری    مراحل شکایت چک برگشتی کیفری    3شکایت از چک برگشتی کیفری    مراحل شکایت چک برگشتی کیفرینحوه شکایت چک برگشتی کیفری    3نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی    نمونه شکایت کیفری چک برگشت لایحه چکلایحه چک حقوقیلایحه چک امانیلایحه چک کیفریلایحه چک سفید امضالایحه تجدیدنظرخواهی چکلایحه دفاعیه چک بلامحللایحه دفاعیه چک امانینمونه لایحه چک بلامحل    1لایحه چک    لایحه چکلایحه چک حقوقیلایحه چک امانیلایحه چک کیفریلایحه چک سفید امضالایحه تجدیدنظرخواهی چکلایحه دفاعیه چک بلامحللایحه دفاعیه چک امانینمونه لایحه چک بلامحل    2لایحه چک    لایحه چکلایحه چک حقوقیلایحه چک امانیلایحه چک کیفریلایحه چک سفید امضالایحه تجدیدنظرخواهی چکلایحه دفاعیه چک بلامحللایحه دفاعیه چک امانینمونه لایحه چک بلامحل    3لایحه چک حقوقی    لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه چک حقوقینمونه لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه واخواهی چک حقوقی    3لایحه چک امانی    لایحه دفاعیه چک امانی    3لایحه چک کیفری    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک کیفریلایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه کیفری چکلایحه شکایت کیفری چکنمونه لایحه واخواهی چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    3لایحه چک سفید امضا        3لایحه تجدیدنظرخواهی چک    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چکنمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    3لایحه دفاعیه چک بلامحل    لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحللایحه دفاعیه صدور چک بلامحللایحه دفاعیه در خصوص چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل    3لایحه دفاعیه چک امانی        3نمونه لایحه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحلنمونه لایحه صدور چک بلامحل    3لایحه چک حقوقی    لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه چک حقوقینمونه لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه واخواهی چک حقوقی    2لایحه دفاعیه چک حقوقی    نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی    3نمونه لایحه چک حقوقی    نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه واخواهی چک حقوقی    3نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی        3نمونه لایحه واخواهی چک حقوقی        3لایحه چک امانی    لایحه دفاعیه چک امانی    2لایحه دفاعیه چک امانی        3لایحه چک کیفری    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک کیفریلایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه کیفری چکلایحه شکایت کیفری چکنمونه لایحه واخواهی چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    2لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفریلایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    3نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری        3لایحه دفاعیه چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفریلایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری    3نمونه لایحه کیفری چک    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه تجدید نظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه واخواهی چک کیفری    3لایحه شکایت کیفری چک        3نمونه لایحه واخواهی چک کیفری        3نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری    3لایحه چک سفید امضا        2لایحه تجدیدنظرخواهی چک    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چکنمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    2لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفریلایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    3نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک    نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک حقوقینمونه لایحه دفاعیه چک برگشتینمونه لایحه دفاعیه چک کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه جعل چکنمونه لایحه دفاعیه چکنمونه لایحه دفاعیه صدور چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه واخواهی چک    3نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری    3لایحه دفاعیه چک بلامحل    لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفرینمونه لایحه دفاعیه چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحللایحه دفاعیه صدور چک بلامحل    2لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری        3نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل    3نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل        3لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل        3لایحه دفاعیه چک امانی        2نمونه لایحه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحلنمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحلنمونه لایحه صدور چک بلامحل    2نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل    3نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل        3نمونه لایحه صدور چک بلامحل        3