سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معنی عبارت مقید به وقت نظارت است یعنی چه ؟

راهنمای دانلود فایل

نمونه فرم احضار(گواهان) شاهد در دعوای حقوقی

پرسش

با سلام ، چند ماه پیش فردی شکایتی مبنی بر رفع تصرف از ملکی که بنده در آن ساختمانی احداث کرده ام مطرح نمود. دادگاه بدوی بدون توجه به مدارک من رأی  رفع تصرف را صادر نمود. بنده نیز با ارائه مدارک جدید و لایحه ای به آن اعتراض و خواستار ارسال به دادگاه تجدید نظر شدم. حال دادگاه در پاسخ نوشته : پرونده مقید به وقت نظارت دفتر به تاریخ 20/11/1394 می باشد . این یعنی چی؟ یعنی پرونده من در آن تاریخ به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود؟ یا دوباره دادگاه بدوی به آن رسیدگی میکند؟ آیا امکان دارد قاضی دادگاه بدوی حکمی را که خود صادر کرده نقض نماید؟ با تشکر فراوان.

پاسخ

راهنمای دانلود فایل

دادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

وقت نظارت به این معنی است بدون حضور طرفین دعوا قضات جلسه ای برای بررسی پرونده تشکیل می دهند.