سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرایط صدور قرار تأمین خواسته:

✅👈🏾خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.


✅👈🏾میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد. اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و... نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است.


✅👈🏾درخواست تأمین ؛ صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

○□○□○□○□○

‼️موارد صدور قرار تأمین خواسته:1⃣دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود.

2⃣خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می‌شود. ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود ، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود ، تحقیق محلی ، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است.

3⃣در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چک. «پس از اقامه دعوا ،محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند...»

4⃣صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی: «خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند.

 • خریدآزمون های حقوقی و نکات مهم و کاربردی وکالت قضاوت ارشد سر دفتری و مرکز مشاوران
 •  
 • خرید و دانلود دادخواست لایحه شکواییه ومشاوره تلفنی با وکیل
 • تامین خواسته چک
  تامین خواسته کیفری
  تامین خواسته مهریه
  تامین خواسته چک چیست
  سفته وتامین خواسته
  تامین خواسته چک حقوقی
  تامین خواسته جهیزیه
  تامین خواسته حقوقی
  تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی
  1
  تامین خواسته چک تامین خواسته چک چیست
  تامین خواسته چک حقوقی
  تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی
  تامین خواسته چک کیفری
  تامین خواسته چک برگشتی
  تامین خواسته چک خسارت احتمالی
  تامين خواسته چك
  تامين خواسته چك كيفري
  هزینه تامین خواسته چک
  2
  تامین خواسته چک چیست   3
  تامین خواسته چک حقوقی   3
  تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی   3
  تامین خواسته چک کیفری تامين خواسته چك كيفري
  تامین خواسته در چک کیفری
  3
  تامین خواسته چک برگشتی تامین خواسته برای چک برگشتی
  قرار تامین خواسته برای چک برگشتی
  نمونه دادخواست تامین خواسته چک برگشتی
  3
  تامین خواسته چک خسارت احتمالی تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی
  تامین خواسته چک و خسارت احتمالی
  ایا برای تامین خواسته چک خسارت احتمالی لازم است
  تامین خواسته در چک و خسارت احتمالی
  خسارت احتمالی در تامین خواسته چک
  تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک
  3
  تامين خواسته چك تامين خواسته چك كيفري
  تامین خواسته چک چیست
  تامین خواسته چک حقوقی
  تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی
  تامین خواسته چک کیفری
  تامین خواسته چک برگشتی
  تامین خواسته چک خسارت احتمالی
  تامين خواسته در چك
  دادخواست تامين خواسته چك
  3
  تامين خواسته چك كيفري تامین خواسته چک کیفری
  تامین خواسته در چک کیفری
  3
  هزینه تامین خواسته چک هزینه قرار تامین خواسته چک
  هزینه دادرسی تامین خواسته چک
  هزینه تامین خواسته برای چک
  3
  تامین خواسته کیفری تامین خواسته کیفری در قانون جدید
  تامین خواسته کیفری چک
  تامین خواسته کیفری در دادگاه
  تامین خواسته کیفری قانون جدید
  نمونه تامین خواسته کیفری
  قرار تامین خواسته کیفری چیست
  لایحه تامین خواسته کیفری
  تفاوت تامین خواسته کیفری و حقوقی
  نمونه درخواست تامین خواسته کیفری
  2
  تامین خواسته کیفری در قانون جدید قرار تامین خواسته کیفری در قانون جدید
  تامین خواسته در امور کیفری در قانون جدید
  تامین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  3
  تامین خواسته کیفری چک تامين خواسته چك كيفري
  تامین خواسته در چک کیفری
  3
  تامین خواسته کیفری در دادگاه قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری 3
  تامین خواسته کیفری قانون جدید تامین خواسته کیفری در قانون جدید
  قرار تامین خواسته کیفری در قانون جدید
  تامین خواسته در امور کیفری در قانون جدید
  تامین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  3
  نمونه تامین خواسته کیفری نمونه درخواست تامین خواسته کیفری
  نمونه قرار تامین خواسته کیفری
  نمونه تقاضای تامین خواسته کیفری
  نمونه فرم تامین خواسته کیفری
  نمونه متن تامین خواسته کیفری
  نمونه تامین خواسته در امور کیفری
  3
  قرار تامین خواسته کیفری چیست   3
  لایحه تامین خواسته کیفری نمونه لایحه تامین خواسته کیفری 3
  تفاوت تامین خواسته کیفری و حقوقی فرق تامین خواسته کیفری و حقوقی 3
  نمونه درخواست تامین خواسته کیفری نمونه تقاضای تامین خواسته کیفری 3
  تامین خواسته مهریه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  تامين خواسته مهريه
  دادخواست تامین خواسته مهریه
  قرار تامین خواسته مهریه
  تامین خواسته برای مهریه
  مراحل تامین خواسته مهریه
  درخواست تامین خواسته مهریه
  نمونه تامین خواسته مهریه
  شرایط تامین خواسته مهریه
  2
  دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه 3
  تامين خواسته مهريه تامین خواسته مهریه چیست
  دادخواست تامين خواسته مهريه
  تامين خواسته در مهريه
  قرار تامين خواسته مهريه
  تامين خواسته براي مهريه
  هزينه تامين خواسته مهريه
  نمونه دادخواست تامين خواسته مهريه
  3
  دادخواست تامین خواسته مهریه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  دادخواست تامين خواسته مهريه
  نمونه دادخواست تامین خواسته مهریه
  دادخواست تامین خواسته و مطالبه مهریه
  نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  نمونه دادخواست تامین خواسته و مطالبه مهریه
  دادخواست مطالبه مهریه با تامین خواسته
  دادخواست تامین خواسته برای مهریه
  دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
  3
  قرار تامین خواسته مهریه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  نمونه قرار تامین خواسته مهریه
  صدور قرار تامین خواسته مهریه
  قرار تامین خواسته در مهریه
  قرار تامین خواسته برای مهریه
  اعتراض به قرار تامین خواسته+مهریه
  نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
  نمونه دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
  3
  تامین خواسته برای مهریه قرار تامین خواسته برای مهریه
  تامین خواسته مهریه
  تامین خواسته بابت مهریه
  تامين خواسته مهريه
  دادخواست تامین خواسته برای مهریه
  نمونه دادخواست تامین خواسته برای مهریه
  تامین خواسته در مهریه
  تامین خواسته مطالبه مهریه
  تامین خواسته جهت مهریه
  3
  مراحل تامین خواسته مهریه نحوه تامین خواسته مهریه
  نحوه اجرای تامین خواسته مهریه
  3
  درخواست تامین خواسته مهریه دادخواست تامین خواسته مهریه
  نمونه درخواست تامین خواسته مهریه
  دادخواست تامين خواسته مهريه
  دادخواست تامین خواسته برای مهریه
  دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
  3
  نمونه تامین خواسته مهریه نمونه دادخواست تامین خواسته مهریه
  نمونه درخواست تامین خواسته مهریه
  نمونه قرار تامین خواسته مهریه
  نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه
  نمونه دادخواست تامین خواسته و مطالبه مهریه
  نمونه دادخواست مهریه و تامین خواسته
  نمونه دادخواست مهریه با تامین خواسته
  نمونه فرم تامین خواسته مهریه
  نمونه اعتراض به تامین خواسته مهریه
  3
  شرایط تامین خواسته مهریه   3
  تامین خواسته چک چیست   2
  سفته وتامین خواسته واخواست سفته و تامین خواسته 2
  واخواست سفته و تامین خواسته   3
  تامین خواسته چک حقوقی   2
  تامین خواسته جهیزیه تامین خواسته جهیزیه چیست
  قرار تامین خواسته جهیزیه
  دادخواست تامین خواسته جهیزیه
  نمونه دادخواست تامین خواسته جهیزیه
  تامین خواسته و استرداد جهیزیه
  قرار تامین خواسته استرداد جهیزیه
  تامین خواسته استرداد جهیزیه چیست
  نمونه رای تامین خواسته جهیزیه
  نمونه قرار تامین خواسته جهیزیه
  2
  تامین خواسته جهیزیه چیست تامین خواسته استرداد جهیزیه چیست 3
  قرار تامین خواسته جهیزیه قرار تامین خواسته استرداد جهیزیه
  استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
  نمونه قرار تامین خواسته جهیزیه
  3
  دادخواست تامین خواسته جهیزیه نمونه دادخواست تامین خواسته جهیزیه
  دادخواست استرداد جهیزیه و تامین خواسته
  دادخواست تامین خواسته استرداد جهیزیه
  3
  نمونه دادخواست تامین خواسته جهیزیه نمونه دادخواست استرداد جهیزیه و تامین خواسته
  نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تامین خواسته
  3
  تامین خواسته و استرداد جهیزیه قرار تامین خواسته استرداد جهیزیه
  تامین خواسته استرداد جهیزیه
  تامین خواسته استرداد جهیزیه چیست
  3
  قرار تامین خواسته استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
  دادخواست استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
  3
  تامین خواسته استرداد جهیزیه چیست   3
  نمونه رای تامین خواسته جهیزیه   3
  نمونه قرار تامین خواسته جهیزیه   3
  تامین خواسته حقوقی تامين خواسته حقوقي
  تامین خواسته حقوق کارمند
  تامین خواسته چک حقوقی
  تفاوت تامین خواسته حقوقی و کیفری
  قرار تامین خواسته حقوقی
  نمونه قرار تامین خواسته حقوقی
  تامین خواسته در امور حقوقی
  تامین خواسته در دعاوی حقوقی
  لایحه تامین خواسته حقوقی
  2
  تامين خواسته حقوقي تامین خواسته حقوقی چیست 3
  تامین خواسته حقوق کارمند   3
  تامین خواسته چک حقوقی   3
  تفاوت تامین خواسته حقوقی و کیفری فرق تامین خواسته حقوقی و کیفری 3
  قرار تامین خواسته حقوقی نمونه قرار تامین خواسته حقوقی
  اعتراض به قرار تامین خواسته حقوقی
  3
  نمونه قرار تامین خواسته حقوقی   3
  تامین خواسته در امور حقوقی آثار تامین خواسته در امور حقوقی 3
  تامین خواسته در دعاوی حقوقی   3
  لایحه تامین خواسته حقوقی   3
  تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی   2