سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جرم کلاهبرداری کامپیوتری چیست و مجازات آن✅ماده ۶۷ مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد ویا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.🔹این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:
شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

 • خریدآزمون های حقوقی و نکات مهم و کاربردی وکالت قضاوت ارشد سر دفتری و مرکز مشاوران
 •  
 • خرید و دانلود دادخواست لایحه شکواییه ومشاوره تلفنی با وکیل
 •  
 • کلمات کلیدی :
 • مجازات کلاهبرداری اینترنتی
  مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
  مجازات کلاهبرداری از بیمه
  مجازات کلاهبرداری در فضای مجازی
  مجازات کلاهبرداری درجه چند است
  مجازات کلاهبرداری چیست
  مجازات کلاهبرداری در قانون
  مجازات کلاهبرداری مالی
  مجازات کلاهبرداری با چک
  1
  مجازات کلاهبرداری اینترنتی مجازات كلاهبرداري اينترنتي
  مجازات کلاهبرداران اینترنتی
  2
  مجازات كلاهبرداري اينترنتي   3
  مجازات کلاهبرداران اینترنتی   3
  مجازات کلاهبرداری در قانون جدید تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
  کلاهبرداری در قانون جدید مجازات اسلامی
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید
  تخفیف مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
  2
  تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید   3
  کلاهبرداری در قانون جدید مجازات اسلامی قانون جدید مجازات اسلامی کلاهبرداری 3
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید   3
  تخفیف مجازات کلاهبرداری در قانون جدید   3
  مجازات کلاهبرداری از بیمه   2
  مجازات کلاهبرداری در فضای مجازی   2
  مجازات کلاهبرداری درجه چند است   2
  مجازات کلاهبرداری چیست مجازات جرم کلاهبرداری چیست
  مجازات معاونت در کلاهبرداری چیست
  مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست
  مجازات شروع به کلاهبرداری چیست
  مجازات شروع به جرم کلاهبرداری چیست
  2
  مجازات جرم کلاهبرداری چیست مجازات شروع به جرم کلاهبرداری چیست 3
  مجازات معاونت در کلاهبرداری چیست   3
  مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست   3
  مجازات شروع به کلاهبرداری چیست مجازات شروع به جرم کلاهبرداری چیست 3
  مجازات شروع به جرم کلاهبرداری چیست   3
  مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات کلاهبرداری در قانون
  تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
  مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی جدید
  كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  2
  مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات کلاهبرداری در قانون
  تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
  مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی جدید
  كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  3
  تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید   3
  مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی جدید
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي
  ماده کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  3
  کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی جدید   3
  كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی جدید
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  کلاهبرداری قانون مجازات اسلامی
  کلاهبرداری و قانون مجازات اسلامی
  ماده کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
  3
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی   3
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید   3
  تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات 3
  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی 3
  مجازات کلاهبرداری مالی   2
  مجازات کلاهبرداری با چک   2