سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آخرین ضوابط یکسان‌سازی رویه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتشر شد🔹کمیسیون وحدت رویه خدمات الکترونیک قضایی آخرین مصوبات خود جهت یکسان سازی رویه ها در سراسر کشور را طی اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

⏺به گزارش مرکز ارتباطات اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، متن اطلاعیه به این شرح است:

با عنایت به برگزاری "کمیسیون وحدت رویه خدمات الکترونیک قضایی" مصوبات جلسه پنجم و ششم مورخ 11 / 10 / 1397 و 18 / 10 / 1397 این کمیسیون جهت یکسان سازی رویه ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارسال می گردد.

1 . در خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته که از دادگاه کیفری صادر شده است در  حوزه قضایی شهر تهران دادخواست اعتراض ثالث به مجتمعی ارسال شود که دادسرای صادر کننده قرار در حوزه آن مجتمع قرار دارد.


2 . در خصوص دعاوی مربوط به وقف می بایست جهت احراز اینکه دعوای مطروحه مرتبط با وقف است مدارک و مستندات لازم دال بر وقفی بودن موضوع خواسته پیوست گردد.

3 . در خواسته ابطال عملیات اجرایی نظر به اینکه مطابق ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورت ابطال اجرائیه، عملیات اجرایی نیز به تبع آن ابطال می شود. بنابراین چنانچه موضوع دادخواست، ابطال اجراییه باشد نیاز به افزودن خواسته ابطال عملیات اجرایی نبوده و صرفاً خواسته ابطال اجرائیه کفایت می نماید.

4 . با توجه به اینکه دعاویی مانند الزام به تحویل اسناد و مدارک و امثال آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لذا از ثبت این نوع خواسته ها همراه با دعاوی خانوادگی در یک دادخواست خودداری شود.

5 . در بند پ ماده «تعدیل اجاره بها»  با توجه به اطلاق 9 قانون شورای حل اختلاف، این خواسته اعم از اینکه مورد اجاره منقول یا غیرمنقول باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

6 . با عنایت به اینکه خواسته های ابطال قرارداد اجاره، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (پس از پایان قرارداد اجاره) و تایید فسخ قرارداد اجاره در صلاحیت دادگاه می باشد، لذا از ارسال دادخواست های مربوط به این دعاوی به شورای حل اختلاف خودداری شود.

کلمات کلیدی ؟>دفتر خدمات قضایی تهران
دفتر خدمات قضایی کرج
دفتر خدمات قضایی اصفهان
دفتر خدمات قضایی مشهد
دفتر خدمات قضایی تبریز
دفتر خدمات قضایی سعادت آباد
دفتر خدمات قضایی نیاوران
دفتر خدمات قضایی چیذر
دفتر خدمات قضایی شیراز
    1
دفتر خدمات قضایی تهران    دفتر خدمات قضايي تهرانپارس
دفتر خدمات قضايي تهرانسر
دفتر خدمات قضایی تهران سعادت اباد
دفتر خدمات قضایی تهران نو
دفتر خدمات قضایی تهران ستارخان
دفتر خدمات قضایی تهران میدان ولیعصر
دفتر خدمات قضایی تهران خیابان خرمشهر
دفتر خدمات قضایی تهران جنت آباد
دفتر خدمات قضایی تهران ونک
    2
دفتر خدمات قضايي تهرانپارس    دفتر خدمات قضایی در تهرانپارس
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهرانپارس
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تهرانپارس
دفتر خدمات قضایی تهرانپارس
    3
دفتر خدمات قضايي تهرانسر    دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهرانسر
ادرس دفتر خدمات قضایی تهرانسر
دفتر خدمات قضایی در تهرانسر
دفتر خدمات الكترونيك قضايي تهرانسر
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهرانسر
    3
دفتر خدمات قضایی تهران سعادت اباد    دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات قضایی تهران نو        3
دفتر خدمات قضایی تهران ستارخان    دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران ستارخان
    3
دفتر خدمات قضایی تهران میدان ولیعصر        3
دفتر خدمات قضایی تهران خیابان خرمشهر        3
دفتر خدمات قضایی تهران جنت آباد        3
دفتر خدمات قضایی تهران ونک        3
دفتر خدمات قضایی کرج    دفتر خدمات قضایی کرج هفت تیر
دفتر خدمات قضایی کرج میدان سپاه
دفتر خدمات قضایی کرج فردیس
دفتر خدمات قضایی کرج آزادگان
دفتر خدمات قضایی کرج خیابان مطهری
آدرس دفتر خدمات قضایی کرج
دفتر خدمات قضایی در کرج
دفتر خدمات الکترونیک قضایی کرج استان البرز
دفتر خدمات قضایی مهرشهر کرج
    2
دفتر خدمات قضایی کرج هفت تیر        3
دفتر خدمات قضایی کرج میدان سپاه        3
دفتر خدمات قضایی کرج فردیس    دفتر خدمات الکترونیک قضایی کرج فردیس
دفتر خدمات قضايي در فرديس كرج
آدرس دفتر خدمات قضایی فردیس کرج
دفتر خدمات الکترونیک قضایی فردیس استان تهران، کرج
    3
دفتر خدمات قضایی کرج آزادگان        3
دفتر خدمات قضایی کرج خیابان مطهری        3
آدرس دفتر خدمات قضایی کرج    آدرس دفاتر خدمات قضایی کرج
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی کرج
آدرس دفتر خدمات قضایی در کرج
آدرس دفاتر خدمات قضایی در کرج
آدرس دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کرج
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کرج
آدرس دفتر خدمات قضایی فردیس کرج
آدرس دفاتر خدمات قضایی فردیس کرج
ادرس دفاتر خدمات قضایی کرج
    3
دفتر خدمات قضایی در کرج    دفتر خدمات قضايي در كرج
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کرج
دفتر خدمات قضایی الکترونیکی در کرج
آدرس دفتر خدمات قضایی در کرج
دفتر خدمات قضایی کرج
دفتر خدمات قضایی کرج هفت تیر
دفتر خدمات قضایی کرج میدان سپاه
دفتر خدمات قضایی کرج فردیس
دفتر خدمات قضایی کرج آزادگان
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی کرج استان البرز    دفتر خدمات الکترونیک قضایی karaj alborz province
دفتر خدمات الکترونیک قضایی 6 استان البرز، کرج
    3
دفتر خدمات قضایی مهرشهر کرج        3
دفتر خدمات قضایی اصفهان    دفتر خدمات قضایی اصفهان شیخ مفید
دفتر خدمات قضایی اصفهان کهندژ
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
آدرس دفتر خدمات قضایی اصفهان
دفتر خدمات قضایی در اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی اصفهان
دفتر خدمات قضایی استان اصفهان
دفتر خدمات قضایی اشرفی اصفهانی
دفتر خدمات الكترونيك قضايي اصفهان
    2
دفتر خدمات قضایی اصفهان شیخ مفید        3
دفتر خدمات قضایی اصفهان کهندژ        3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان    دفتر خدمات الكترونيك قضايي اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشرفی اصفهانی
دفتر خدمات الکترونیک قضایی isfahan isfahan province
    3
آدرس دفتر خدمات قضایی اصفهان    ادرس دفاتر خدمات قضايي اصفهان
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
ادرس دفتر خدمات قضایی در اصفهان
آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
آدرس دفاتر خدمات قضایی در اصفهان
آدرس دفاتر خدمات قضایی استان اصفهان
آدرس دفاتر خدمات قضایی شهر اصفهان
    3
دفتر خدمات قضایی در اصفهان    دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان
ادرس دفتر خدمات قضایی در اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در اصفهان
دفتر خدمات قضایی اصفهان شیخ مفید
دفتر خدمات قضایی استان اصفهان
دفتر خدمات قضایی اشرفی اصفهانی
دفتر خدمات قضایی الکترونیک اصفهان
دفتر خدمات قضایی الکترونیکی اصفهان
آدرس دفتر خدمات قضایی اصفهان
    3
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی اصفهان    دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
دفتر خدمات الكترونيك قضايي اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشرفی اصفهانی
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان
    3
دفتر خدمات قضایی استان اصفهان    دفتر خدمات الکترونیک قضایی استان اصفهان
دفتر خدمات قضایی محمد علی فقیهی استان اصفهان، اصفهان
    3
دفتر خدمات قضایی اشرفی اصفهانی        3
دفتر خدمات الكترونيك قضايي اصفهان    دفتر خدمات الکترونیکی قضایی اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در اصفهان
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشرفی اصفهانی
دفتر خدمات الکترونیک قضایی isfahan isfahan province
    3
دفتر خدمات قضایی مشهد    دفتر خدمات قضایی مشهد قاسم آباد
دفتر خدمات قضایی مشهد پیروزی
آدرس دفتر خدمات قضایی مشهد
دفتر خدمات قضایی در مشهد
دفتر خدمات قضايي در مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مشهد
دفتر خدمات قضایی غلامپور مشهد
دفتر خدمات الكترونيك قضايي مشهد
دفتر پیشخوان خدمات قضایی مشهد
    2
دفتر خدمات قضایی مشهد قاسم آباد        3
دفتر خدمات قضایی مشهد پیروزی    دفتر خدمات قضایی بلوار پیروزی مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیروزی مشهد
    3
آدرس دفتر خدمات قضایی مشهد    آدرس دفاتر خدمات قضايي مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
آدرس دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مشهد
لیست آدرس دفاتر خدمات قضایی مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
    3
دفتر خدمات قضایی در مشهد    دفتر خدمات قضايي در مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در مشهد
دفتر خدمات قضایی مشهد قاسم آباد
دفتر خدمات قضایی مشهد پیروزی
دفتر خدمات قضایی غلامپور مشهد
دفتر خدمات قضایی شاهد مشهد
آدرس دفتر خدمات قضایی مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مشهد
    3
دفتر خدمات قضايي در مشهد    دفتر خدمات قضايي در مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در مشهد
دفتر خدمات قضایی مشهد
دفتر خدمات قضایی مشهد قاسم آباد
دفتر خدمات قضایی مشهد پیروزی
دفتر خدمات قضایی غلامپور مشهد
دفتر خدمات قضایی شاهد مشهد
آدرس دفتر خدمات قضایی مشهد
    3
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مشهد    دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
دفتر خدمات الكترونيك قضايي مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
سایت دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی، مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیروزی مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
    3
دفتر خدمات قضایی غلامپور مشهد        3
دفتر خدمات الكترونيك قضايي مشهد    دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
سایت دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی، مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیروزی مشهد
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران
    3
دفتر پیشخوان خدمات قضایی مشهد        3
دفتر خدمات قضایی تبریز    دفتر خدمات قضایی تبریز ولیعصر
دفتر خدمات قضايي تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
دفتر خدمات قضایی در تبریز
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
دفتر خدمات قضايي در تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
    2
دفتر خدمات قضایی تبریز ولیعصر        3
دفتر خدمات قضايي تبريز    دفتر خدمات قضايي در تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
دفتر خدمات قضایی در تبریز
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
دفتر خدمات قضایی تبریز ولیعصر
آدرس دفتر خدمات قضایی تبریز
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز    دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
    3
دفتر خدمات قضایی در تبریز    دفتر خدمات قضايي در تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
دفتر خدمات قضایی تبریز
دفتر خدمات قضایی الکترونیک تبریز
دفتر خدمات قضايي تبريز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
آدرس دفتر خدمات قضایی در تبریز
دفتر خدمات قضایی تبریز ولیعصر
    3
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز    دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
    3
دفتر خدمات قضايي در تبريز    دفتر خدمات قضايي تبريز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
دفتر خدمات قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
دفتر خدمات قضایی الکترونیک تبریز
آدرس دفتر خدمات قضایی در تبریز
دفتر خدمات قضایی امینی در تبریز
دفتر خدمات قضایی تبریز ولیعصر
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز    دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز    آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تبريز
    3
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز    آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز
آدرس دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تبریز
    3
دفتر خدمات قضایی سعادت آباد    دفتر خدمات قضایی سعادت آباد تهران
دفتر خدمات قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    2
دفتر خدمات قضایی سعادت آباد تهران    دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات قضايي سعادت آباد    دفتر خدمات قضایی سعادت آباد تهران
دفتر خدمات قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات قضایی در سعادت آباد    دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات قضایی سعادت آباد تهران
دفتر خدمات قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد    دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سعادت آباد    دفتر خدمات الكترونيك قضايي سعادت آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران سعادت آباد        3
دفتر خدمات قضایی نیاوران    دفتر خدمات الكترونيك قضايي نياوران
دفتر خدمات قضايي در نياوران
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نیاوران
    2
دفتر خدمات الكترونيك قضايي نياوران    دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نیاوران
    3
دفتر خدمات قضايي در نياوران    دفتر خدمات قضايي نياوران
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نیاوران
دفتر خدمات الكترونيك قضايي نياوران
دفتر خدمات قضايي تهران نياوران
دفتر خدمات الکترونیک قضایی نياوران
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نیاوران    دفتر خدمات الكترونيك قضايي نياوران
    3
دفتر خدمات قضایی چیذر    دفتر خدمات قضايي چيذر
دفتر خدمات الکترونیک قضایی چیذر
دفتر خدمات قضایی تهران چیذر
ادرس دفتر خدمات قضایی چیذر
    2
دفتر خدمات قضايي چيذر    ادرس دفتر خدمات قضايي چيذر
دفتر خدمات قضایی تهران چیذر
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی چیذر        3
دفتر خدمات قضایی تهران چیذر        3
ادرس دفتر خدمات قضایی چیذر        3
دفتر خدمات قضایی شیراز    دفتر خدمات قضايي شيراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
آدرس دفتر خدمات قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شیراز
دفتر خدمات قضايي در شيراز
ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
    2
دفتر خدمات قضايي شيراز    دفتر خدمات قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات قضایی شیراز زرهی
دفتر خدمات قضايي در شيراز
ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
آدرس دفتر خدمات قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شیراز
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز    دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز، استان فارس
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات الكترونيك قضايي در شيراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی shiraz fars province
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد
    3
آدرس دفتر خدمات قضایی شیراز    آدرس دفاتر خدمات قضایی شیراز
ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز
آدرس دفاتر خدمات قضايي شيراز
آدرس دفاتر خدمات قضایی در شیراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد        3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا        3
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شیراز    دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات الكترونيك قضايي در شيراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز، استان فارس
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
    3
دفتر خدمات قضايي در شيراز    دفتر خدمات الكترونيك قضايي در شيراز
دفتر خدمات قضايي شيراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات قضایی شیراز
دفتر خدمات قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات قضایی شیراز زرهی
ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز
دفتر خدمات قضایی الکترونیکی شیراز
دفتر خدمات قضايي ستارخان شيراز
    3
ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز    ادرس دفتر خدمات قضايي شيراز
آدرس دفاتر خدمات قضايي شيراز
آدرس دفاتر خدمات قضایی شیراز
آدرس دفاتر خدمات قضایی در شیراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
    3
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز    دفتر خدمات الكترونيك قضايي در شيراز
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز معالی آباد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز کوی زهرا
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شیراز
دفتر خدمات الکترونیک قضایی شیراز، استان فارس
    3