سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل⬅️قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:

1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن )

2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3 )

3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)

 4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه ) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون ( ماده 7 مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)
 
6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده 4)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.
 
7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر )

8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد 13 و 14)

9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله ( بند ت قسمت 5  ماده 7)


10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6) ، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر )

11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده 1 )

12- گسترش دایره شمول اموال به منافع - امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده 1)

13- انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند 4 قسمت ج ماده 1)

14- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده 2)

15- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است ( 2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل ) ( تبصره 3 ماده 4)

16- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ( بند پ ماده 7)

17- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8 ) ( حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)

18- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده 11)

19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد 5 و 6)

کلمات کلیدی :پولشویی در کانادا
پولشویی به زبان ساده
پولشویی چیست pdf
پولشویی ایران
پولشویی چیست؟
پولشویی در تورنتو
پولشویی کانادا
پولشویی به زبان انگلیسی
پولشویی در سینمای ایران
    1
پولشویی در کانادا    باند پولشویی در کانادا
پولشويي در كانادا
پولشویی کانادا
    2
باند پولشویی در کانادا        3
پولشويي در كانادا        3
پولشویی کانادا    شبکه پولشویی کانادا
پولشویی در کانادا
    3
پولشویی به زبان ساده    پولشويي به زبان ساده
تعریف پولشویی به زبان ساده
مراحل پولشویی به زبان ساده
    2
پولشويي به زبان ساده    پول شویی به زبان ساده
تعریف پولشویی به زبان ساده
مراحل پولشویی به زبان ساده
    3
تعریف پولشویی به زبان ساده        3
مراحل پولشویی به زبان ساده        3
پولشویی چیست pdf        2
پولشویی ایران    پولشویی ایران تسنیم
جایگاه ایران پولشویی
پولشویی در رژیم ایران
مجلس ایران پولشویی
ترکیه ایران پولشویی
قانون پولشویی ایران
قوانین پولشویی ایران
پولشویی در ایران چیست
بزرگترین پولشویی ایران
    2
پولشویی ایران تسنیم        3
جایگاه ایران پولشویی        3
پولشویی در رژیم ایران        3
مجلس ایران پولشویی        3
ترکیه ایران پولشویی        3
قانون پولشویی ایران    قانون پولشویی در ایران
قانون منع پولشویی ایران
تاریخچه قانون پولشویی در ایران
تصویب قانون پولشویی در ایران
    3
قوانین پولشویی ایران    قانون پولشویی ایران
قوانین پولشویی در ایران
    3
پولشویی در ایران چیست        3
بزرگترین پولشویی ایران        3
پولشویی چیست؟    پولشویی چیست pdf
پولشویی چیست به زبان ساده
پولشويي چیست
پولشویی چیست مثال
جرم پولشویی چیست
مصادیق پولشویی چیست
قانون پولشویی چیست
تعریف پولشویی چیست
معنای پولشویی چیست
    2
پولشویی چیست pdf        3
پولشویی چیست به زبان ساده    پولشویی به زبان ساده چیست
    3
پولشويي چیست    پولشویی چیست pdf
پولشویی چیست به زبان ساده
پولشویی چیست مثال
جرم پولشویی چیست
مصادیق پولشویی چیست
قانون پولشویی چیست
تعریف پولشویی چیست
معنای پولشویی چیست
فرم پولشویی چیست
    3
پولشویی چیست مثال        3
جرم پولشویی چیست        3
مصادیق پولشویی چیست        3
قانون پولشویی چیست    قانون مبارزه با پولشویی چیست
    3
تعریف پولشویی چیست        3
معنای پولشویی چیست    معنی پولشویی چیست
معنی کلمه پولشویی چیست
    3
پولشویی در تورنتو        2
پولشویی کانادا    شبکه پولشویی کانادا
پولشویی در کانادا
    2
شبکه پولشویی کانادا        3
پولشویی در کانادا    باند پولشویی در کانادا
پولشويي در كانادا
پولشویی کانادا
    3
پولشویی به زبان انگلیسی    اصطلاح پولشویی به زبان انگلیسی
    2
اصطلاح پولشویی به زبان انگلیسی        3
پولشویی در سینمای ایران            Level
قانون پولشویی    قانون پولشویی pdf
قانون پولشویی چیست
قانون پولشویی افغانستان pdf
قانون پولشویی در ایران
قانون پولشویی جدید
قانون پولشویی fatf
قانون پولشویی جهانی
قانون پولشویی بانک مرکزی
قانون پولشویی مجلس
    1
قانون پولشویی pdf    قانون پولشویی افغانستان pdf
    2
قانون پولشویی افغانستان pdf        3
قانون پولشویی چیست    قانون مبارزه با پولشویی چیست
    2
قانون مبارزه با پولشویی چیست    قانون مبارزه با پولشویی fatf چیست
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چیست
    3
قانون پولشویی افغانستان pdf        2
قانون پولشویی در ایران    قانون مبارزه با پولشویی در ایران
تاریخچه قانون پولشویی در ایران
تصویب قانون پولشویی در ایران
جرم پولشویی در قانون ایران
    2
قانون مبارزه با پولشویی در ایران        3
تاریخچه قانون پولشویی در ایران        3
تصویب قانون پولشویی در ایران        3
جرم پولشویی در قانون ایران    جرم پولشویی در حقوق ایران
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
    3
قانون پولشویی جدید    قانون مبارزه با پولشویی جدید
    2
قانون مبارزه با پولشویی جدید    دانلود قانون مبارزه با پولشویی جدید
    3
قانون پولشویی fatf    قانون مبارزه با پولشویی fatf
قانون مبارزه با پولشویی fatf چیست
    2
قانون مبارزه با پولشویی fatf    قانون مبارزه با پولشویی fatf چیست
    3
قانون مبارزه با پولشویی fatf چیست        3
قانون پولشویی جهانی        2
قانون پولشویی بانک مرکزی    قوانین پولشویی بانک مرکزی
قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
    2
قوانین پولشویی بانک مرکزی    قانون پولشویی بانک مرکزی
    3
قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی        3
قانون پولشویی مجلس    تصویب قانون پولشویی در مجلس
قانون پولشویی در مجلس
قانون مبارزه با پولشویی مجلس
    2
تصویب قانون پولشویی در مجلس    تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
    3
قانون پولشویی در مجلس    تصویب قانون پولشویی در مجلس
قانون پولشویی مجلس
تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
قانون مبارزه با پولشويي در مجلس
    3
قانون مبارزه با پولشویی مجلس    تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
قانون مبارزه با پولشویی مرکز پژوهش های مجلس
قانون مبارزه با پولشويي در مجلس
    3