سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خواستگاری و محدودیت‌های آن✍🏻یادتان باشد فقط از زنانی می‌توان خواستگاری کرد که مانع و محدودیتی برای ازدواج نداشته باشند. در حقیقت خواستگاری، همان ارائه پیشنهاد ازدواج به دیگری، در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.

✋🏻👌🏻بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی ممنوع است.👇🏻
✅ بر اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می‌شویم برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد.

🔆یکی از این محدودیت‌ها خواستگاری از زنانی است که ازدواج با آنها

حرام است.

🔸به عبارت دیگر، از کسی که ازدواج با او صحیح نیست، نمی‌توان درخواست ازدواج کرد 👈🏻 به عنوان مثال مرد نمی‌تواند از افرادی که نسبت به آنها محرم است، مانند خاله یا عمه خواستگاری کند. او همچنین نمی‌تواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری و با او ازدواج کند؛ مگر اینکه از همسرش جدا شود.


🖇همچنین یکی دیگر از مواردی که نمی‌توان از زنی خواستگاری کرد، نکات خواستگاری مربوط به زمان‌هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته باشد و به عبارتی در 👈🏻عده رجعی 👉🏻 به سر ببرد.

✍🏻 به این معنی که مدت زمانی در حدود ۳ ماه (به اندازه سه عادت ماهانه) باید سپری شود تا زن بتواند دوباره با فرد دیگری ازدواج کند. در چنین مواقعی این زن مانند زن شوهردار است و به صراحت یا به طور ضمنی نمی‌توان از او خواستگاری کرد. به این دلیل که اگر فرد طلاق‌دهنده بخواهد به همسر سابقش، رجوع یا بازگشت کند و زندگی خود را با او ادامه دهد، این امکان از او گرفته نشود و در حقیقت خواستگاری در چنین شرایطی، این حق را از شوهر سابق می‌گیرد. البته عده طلاق و وفات هم به این نکته اضافه می‌شودنکات خواستگاری و محدودیت‌های آن

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

✍🏻یادتان باشد فقط از زنانی

می‌توان خواستگاری کرد که مانع و محدودیتی برای ازدواج نداشته باشند. در حقیقت خواستگاری، همان ارائه پیشنهاد ازدواج به دیگری، در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.

✋🏻👌🏻بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی ممنوع است.👇🏻
✅ بر اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می‌شویم برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد.

🔆یکی از این محدودیت‌ها خواستگاری از زنانی است که ازدواج با آنها حرام است.

🔸به عبارت دیگر، از کسی که ازدواج با او صحیح نیست، نمی‌توان درخواست ازدواج کرد 👈🏻 به عنوان مثال مرد نمی‌تواند از افرادی که نسبت به آنها محرم است، مانند خاله یا عمه خواستگاری کند. او همچنین نمی‌تواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری و با او ازدواج کند؛ مگر اینکه از همسرش جدا شود.


🖇همچنین یکی دیگر از مواردی که نمی‌توان از زنی خواستگاری کرد، نکات خواستگاری مربوط به زمان‌هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته باشد و به عبارتی در 👈🏻عده رجعی 👉🏻 به سر ببرد.

✍🏻 به این معنی که مدت زمانی در حدود ۳ ماه (به اندازه سه عادت ماهانه) باید سپری شود تا زن بتواند دوباره با فرد دیگری ازدواج کند. در چنین مواقعی این زن مانند زن شوهردار است و به صراحت یا به طور ضمنی نمی‌توان از او خواستگاری کرد. به این دلیل که اگر فرد طلاق‌دهنده بخواهد به همسر سابقش، رجوع یا بازگشت کند و زندگی خود را با او ادامه دهد، این امکان از او گرفته نشود و در حقیقت خواستگاری در چنین شرایطی، این حق را از شوهر سابق می‌گیرد. البته عده طلاق و وفات هم به این نکته اضافه می‌شود

کلمات کلیدی :

خواستگاری در اراک
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری اراک
خواستگاری خیابانی
خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاری از گلزار
خواستگاری به انگلیسی
خواستگاری دختر از پسر
خواستگاری در خواب
1
خواستگاری در اراک خواستگاری خیابانی در اراک
خواستگاري در اراك
خواستگاری در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری در اراک
کلیپ خواستگاری در اراک
مراسم خواستگاری در اراک
ماجرای خواستگاری در اراک
خواستگاری نامتعارف در اراک
خواستگاری در خیابان اراک
2
خواستگاری خیابانی در اراک خواستگاری خیابانی اراک 3
خواستگاري در اراك فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاری در اراک
خواستگاري در پاساژ اراك
فيلم خواستگاري در اراك
خواستگاري اراك
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
خواستگاري در مركز خريد اراك
3
خواستگاری در پاساژ اراک فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاری پسر در پاساژ اراک
خواستگاری پاساژ اراک
خواستگاری اراک پاساژ گلستان
3
فیلم خواستگاری در اراک فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
فيلم خواستگاري در اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در مرکز خرید اراک
فیلم خواستگاری جوان اراکی
فیلم خواستگاری اراکی
فیلم خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
3
کلیپ خواستگاری در اراک کلیپ خواستگاری در پاساژ اراک
کلیپ خواستگاری اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری زوج اراکی
كليپ خواستگاري اراك
کلیپ خواستگاری اراکی
کلیپ خواستگاری در مرکز خرید اراک
کلیپ خواستگاری پسر اراکی
کلیپ خواستگاری پسر از دختر در اراک
3
مراسم خواستگاری در اراک مراسم خواستگاری در پاساژ اراک
مراسم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
3
ماجرای خواستگاری در اراک ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک
ماجرای خواستگاری اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری پاساژ اراک
3
خواستگاری نامتعارف در اراک   3
خواستگاری در خیابان اراک   3
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاري پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
مراسم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
2
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك خواستگاري پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
مراسم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پسر در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری زوج جوان در پاساژ گلستان اراک
3
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام 3
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک 3
خواستگاری پاساژ گلستان اراک خواستگاري پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
خواستگاری پسر در پاساژ گلستان اراک
3
خواستگاري پاساژ گلستان اراك خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
3
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
3
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک 3
ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک   3
مراسم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک   3
خواستگاری اراک خواستگاری اراکی
خواستگاری اراک پاساژ گلستان
خواستگاری اراک پاساژ
خواستگاری خیابانی در اراک
خواستگاري اراك
خواستگار اراکی
خواستگاری در اراک
فیلم خواستگاری اراک
خواستگاری پسر اراکی
2
خواستگاری اراکی خواستگار اراکی
خواستگاری پسر اراکی
خواستگاری زوج اراکی
خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
خواستگاری دختر پسر اراکی
خواستگاری جوان اراکی
خواستگاری زوج اراکی در پاساژ
ویس خواستگاری اراکی
خواستگاری جوان اراکی در پاساژ
3
خواستگاری اراک پاساژ گلستان خواستگاري پاساژ گلستان اراك
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پسر در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
3
خواستگاری اراک پاساژ خواستگاری اراک پاساژ گلستان
خواستگاری پاساژگلستان اراک
خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاری تو پاساژ اراک
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پسر در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری پاساژ اراک
ماجرای خواستگاری پاساژ اراک
3
خواستگاری خیابانی در اراک خواستگاری خیابانی اراک 3
خواستگاري اراك خواستگاری اراک پاساژ گلستان
خواستگاری اراک
خواستگاری اراک پاساژ
خواستگاري در اراك
خواستگاري پسر اراكي
كليپ خواستگاري اراك
خواستگاري پاساژ گلستان اراك
3
خواستگار اراکی خواستگاری اراکی 3
خواستگاری در اراک خواستگاری خیابانی در اراک
خواستگاري در اراك
خواستگاری در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری در اراک
کلیپ خواستگاری در اراک
مراسم خواستگاری در اراک
ماجرای خواستگاری در اراک
خواستگاری نامتعارف در اراک
خواستگاری در خیابان اراک
3
فیلم خواستگاری اراک فیلم خواستگاری اراکی
فیلم خواستگاری در اراک
فیلم خواستگاری جوان اراکی
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری در مرکز خرید اراک
فیلم خواستگاری دختر و پسر اراکی
فیلم خواستگاری پسر اراکی
فیلم خواستگاری پاساژ اراک
3
خواستگاری پسر اراکی خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
خواستگاری پسر اراکی در پاساژ گلستان
خواستگاري پسر اراكي
خواستگاری دختر پسر اراکی
خواستگاری دختر و پسر اراکی
فیلم خواستگاری پسر اراکی
کلیپ خواستگاری پسر اراکی
فیلم خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
کلیپ خواستگاری دختر پسر اراکی
3
خواستگاری خیابانی خواستگاری خیابانی اراک
خواستگاری خیابانی در اراک
خواستگاري خياباني
2
خواستگاری خیابانی اراک خواستگاری خیابانی در اراک 3
خواستگاری خیابانی در اراک خواستگاری خیابانی اراک 3
خواستگاري خياباني خواستگاری خیابانی
خواستگاری خیابانی در اراک
خواستگاری خیابانی اراک
3
خواستگاری در پاساژ اراک فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاری پسر در پاساژ اراک
خواستگاری پاساژ اراک
خواستگاری اراک پاساژ گلستان
2
فيلم خواستگاري در پاساژ اراك فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ اراک
3
خواستگاري در پاساژ اراك فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاری پسر در پاساژ اراک
خواستگاری پاساژ اراک
3
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاري پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
مراسم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
3
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
فیلم خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
فیلم خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
3
ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک ماجرای خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری پاساژ اراک
3
کلیپ خواستگاری در پاساژ اراک فيلم خواستگاري در پاساژ اراك
کلیپ خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
3
خواستگاری پسر در پاساژ اراک خواستگاری پسر از دختر در پاساژ اراک
خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
خواستگاری پسر در پاساژ گلستان اراک
خواستگاری دختر و پسر در پاساژ اراک
خواستگاری پسر اراکی در پاساژ گلستان
خواستگاری پسر از دختر در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پسر اراکی در پاساژ
3
خواستگاری پاساژ اراک خواستگاری اراک پاساژ گلستان
خواستگاری در پاساژ اراک
خواستگاری تو پاساژ اراک
خواستگاری پسر در پاساژ اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری در پاساژ اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
ماجرای خواستگاری در پاساژ اراک
3
خواستگاری اراک پاساژ گلستان خواستگاري پاساژ گلستان اراك
خواستگاری در پاساژ گلستان اراک
خواستگاري در پاساژ گلستان اراك
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک
کلیپ خواستگاری پاساژ گلستان اراک
خواستگاری پسر در پاساژ گلستان اراک
فیلم خواستگاری پاساژ گلستان اراک اینستاگرام
3
خواستگاری از گلزار خواستگاری از گلزار در برنده باش
خواستگاری از گلزار در اینستاگرام
2
خواستگاری از گلزار در برنده باش   3
خواستگاری از گلزار در اینستاگرام خواستگاری از گلزار اینستاگرام 3
خواستگاری به انگلیسی خواستگاري به انگلیسی
خواستگاری به انگلیسی چی میشه
خواستگار به انگلیسی چی میشه
خواستگار به انگلیسی چه میشود
خواستگار به انگليسي
معنی خواستگاری به انگلیسی
خواستگاری رفتن به انگلیسی
خواستگاری به زبان انگلیسی
ترجمه خواستگاری به انگلیسی
2
خواستگاري به انگلیسی خواستگاری به انگلیسی چی میشه
خواستگار به انگلیسی چی میشه
خواستگار به انگلیسی چه میشود
خواستگار به انگليسي
معنی خواستگاری به انگلیسی
خواستگاری رفتن به انگلیسی
خواستگاری به زبان انگلیسی
ترجمه خواستگاری به انگلیسی
کلمه خواستگاری به انگلیسی
3
خواستگاری به انگلیسی چی میشه خواستگار به انگلیسی چی میشه 3
خواستگار به انگلیسی چی میشه خواستگاری به انگلیسی چی میشه 3
خواستگار به انگلیسی چه میشود   3
خواستگار به انگليسي خواستگاري به انگليسي
خواستگار به انگلیسی چی میشه
خواستگار به انگلیسی چه میشود
خواستگاري به انگلیسی
خواستگاری به انگلیسی چی میشه
معني خواستگاري به انگليسي
خواستگار به زبان انگليسي
معني خواستگار به انگليسي
مراسم خواستگاري به انگليسي
3
معنی خواستگاری به انگلیسی معنی خواستگار به انگلیسی
معني خواستگاري به انگليسي
معنی کلمه خواستگاری به انگلیسی
معنی کلمه خواستگار به انگلیسی
معنای کلمه خواستگاری به انگلیسی
معنی کلمه ی خواستگاری به انگلیسی
3
خواستگاری رفتن به انگلیسی   3
خواستگاری به زبان انگلیسی خواستگار به زبان انگلیسی 3
ترجمه خواستگاری به انگلیسی   3
خواستگاری دختر از پسر خواستگاری دختر از پسر در اسلام
خواستگاری دختر از پسر اپارات
خواستگاري دختر از پسر
خواستگاری دختر از پسر خانواده برتر
خواستگاری دختر از پسر نی نی سایت
خواستگاری دختر از پسر در فرودگاه
خواستگاری دختر از پسر در خواب
خواستگاری دختر از پسر در هند
خواستگاری دختر از پسر در دانشگاه
2
خواستگاری دختر از پسر در اسلام نظر اسلام در مورد خواستگاری دختر از پسر 3
خواستگاری دختر از پسر اپارات   3
خواستگاري دختر از پسر خواستگاری دختر از پسر
خواستگاری دختر از پسر در اسلام
خواستگاری دختر از پسر اپارات
خواستگاری دختر از پسر خانواده برتر
خواستگاری دختر از پسر نی نی سایت
خواستگاری دختر از پسر در فرودگاه
خواستگاری دختر از پسر در خواب
خواستگاری دختر از پسر در هند
خواستگاری دختر از پسر در دانشگاه
3
خواستگاری دختر از پسر خانواده برتر   3
خواستگاری دختر از پسر نی نی سایت سوالات خواستگاری دختر از پسر نی نی سایت 3
خواستگاری دختر از پسر در فرودگاه   3
خواستگاری دختر از پسر در خواب خواستگاری دختر از پسر تعبیر خواب
تعبیر خواستگاری دختر از پسر در خواب
3
خواستگاری دختر از پسر در هند   3
خواستگاری دختر از پسر در دانشگاه   3
خواستگاری در خواب خواستگاري در خواب
خواستگاری در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاري در خواب چه تعبيري دارد
خواستگاری در خواب تعبیرش چیست
خواستگاری در خواب چیست
خواستگاری در خواب نشانه چیست
خواستگار در خواب چه تعبیری دارد؟
خواستگار در خواب چیست
خواستگار در خواب تعبیرش چیست
2
خواستگاري در خواب خواستگاری در خواب به چه معناست
خواستگاری در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاري در خواب چه تعبيري دارد
خواستگاری در خواب تعبیرش چیست
خواستگاری در خواب چیست
خواستگاری در خواب نشانه چیست
خواستگار در خواب چه تعبیری دارد؟
خواستگار در خواب چیست
خواستگار در خواب تعبیرش چیست
3
خواستگاری در خواب چه تعبیری دارد خواستگاري در خواب چه تعبيري دارد
خواستگار در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن خواستگار در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاری رفتن در خواب چه تعبیری دارد
خواب خواستگاری چه تعبیری دارد
3
خواستگاري در خواب چه تعبيري دارد خواستگار در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن خواستگار در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاری رفتن در خواب چه تعبیری دارد
خواب خواستگاری چه تعبیری دارد
3
خواستگاری در خواب تعبیرش چیست خواستگار در خواب تعبیرش چیست
دیدن خواستگار در خواب تعبیرش چیست
3
خواستگاری در خواب چیست خواستگار در خواب چیست
تعبیر خواستگاری در خواب چیست؟
خواستگاری در خواب تعبیرش چیست
دیدن خواستگاری در خواب چیست
خواستگاری در خواب نشانه چیست
خواستگار در خواب تعبیرش چیست
تعبیر خواستگار در خواب چیست؟
تعبیر دیدن خواستگار در خواب چیست
خواستگاری رفتن در خواب چیست
3
خواستگاری در خواب نشانه چیست امدن خواستگار در خواب نشانه چیست
خواستگار در خواب نشانه چیست
3
خواستگار در خواب چه تعبیری دارد؟ خواستگاری در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاري در خواب چه تعبيري دارد
دیدن خواستگار در خواب چه تعبیری دارد
خواستگاری رفتن در خواب چه تعبیری دارد
خواب خواستگاری چه تعبیری دارد
3
خواستگار در خواب چیست خواستگاری در خواب چیست
خواستگار در خواب تعبیرش چیست
تعبیر خواستگار در خواب چیست؟
تعبیر خواستگاری در خواب چیست؟
خواستگاری در خواب تعبیرش چیست
دیدن خواستگاری در خواب چیست
خواستگاری در خواب نشانه چیست
تعبیر دیدن خواستگار در خواب چیست
دیدن خواستگار در خواب تعبیرش چیست
3
خواستگار در خواب تعبیرش چیست خواستگاری در خواب تعبیرش چیست
دیدن خواستگار در خواب تعبیرش چیست
اگر در خواب ببینی خواستگار امده تعبیرش چیست
3