سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امتناع شوهر از رابطه

نمونه شکوائیه شکایت ازهمسر (زن یا شوهر)به جرم توهین و فحاشی
این امر تنها در صورتی که موجب عسر و حرج ( سختی و دشواری) زن بشود ، می تواند با اثبات آن در دادگاه از شوهر خود طلاق بگیرد.
اگر عدم برقراری رابطه به دلیل "عَنین بودن" یا عدم توانایی شوهر در نعوظ باشد و قابل درمان نیز نباشد، زن میتواند از شوهر خود جدا شود.

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم توهین و تهدید (زن و شوهری)

نمونه لایحه دفاع ازحقوق شوهر
اثبات وقوع نزدیکی زن و شوهر در مواردی که زن در منزل شوهر زندگی ...

میکند ، کمی مشکل است.

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر
مگر اینکه خود مرد اقرار کند و یا مثلا این موضوع را به اطلاع دوستان خود رسانده و آنها نیز در دادگاه علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به اوضاع و احوال (مثل جدا کردن تخت ها) و گزارشات پزشکی قانونی ، به موضوع علم پیدا کند.

نمونه شکایت سقط جنین توسط شوهر