سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیا جرم ضرب و جرح، مجازات حبس دارد؟

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم
هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود،

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ...

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.

ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است.

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح