سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری

 

یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع(ملک خریداری شده)


سوال :


❓اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کاری باید انجام داد؟

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی(ملک) انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه(قول نامه)
🔦جواب
با انقضاء مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستأجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

1– مدت اجاره منقضی شده باشد.

2– یا مستأجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی(ملک) انتقال با تامین خواسته


3– یا اینکه کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

نمونه شکایت از خیانت در امانت در رهن(ملک در برابربدهی)