سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نکات بسیار مهم آزمونهای حقوقی وکالت قضاوت ارشد


📚حقوق مدنی
🌐نڪته اول👈🏼مزارعه عقدي است لازم و با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ نخواهد شد.
🌐نڪته دوم👈🏼مزارعه از عقود مبتني بر مغابنه است و هر يك از طرفين مي توانند در صورت غبن معامله را فسخ نمايند. منظور از غبن، تفاوت فاحش بين ارزش آورده و سهم مشاع از محصول است.


📚آیین دادرسی کیفری
🌐نڪته اول👈🏼 خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد،ممنوع است.
🌐نڪته دوم👈🏼 کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.
🌐نڪته سوم👈🏼 در صورت تایید نظر بازپرس در عدم ملائت کفیل توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.📚حقوق جزا


🌐نڪته اول👈🏼انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود ڪه برای ارتڪاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتڪاب جرم تغییر داده باشد.
 🌐نڪته دوم👈🏼 اعمال مجازات تڪمیلی اختیاری است؛ دادگاه مڪلف است در صورت اعمال این نوع مجازات، آن را در حڪم خود قید ڪند.


📚اصول فقه
🌐نڪته اول👈🏼 واژه «دلیل» در اصطلاح حقوق، معمولاً به معنای عام به کار می رود و از نظر قلمرو شمول، اَماره و اصل را نیز دربرمی‌‌گیرد.
🌐نڪته دوم👈🏼 شرط اجرای اصل برائت در شبهات حکمی، تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی است؛ اما در مورد شبهات موضوعی، فحص و جستجو از دلیلی که شبهه را برطرف نماید لازم نیست📚حقوق تجارت
🌐نڪته اول👈🏼 نگهداری دفاتر تجاری به مدت لااقل 10 سال از ختم هر سال، اجباری است
🌐نڪته دوم👈🏼علامت تجاری قابل انتقال است و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث زمانی معتبر است که به ثبت برسد.


📚آیین دادرسی مدنی
🌐نڪته اول👈🏼 قرار تأمین خواسته مادامی که اجرا نشده باشد هیچ اثری ندارد اما همین که قرار به مرحله اجرا در آمد نسبت به خواهان و خوانده آثاری دارد.
🌐نڪته دوم👈🏼 آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان: 1-توقیف کننده برای وصول طلب خویش از محل مال توقیف شده بر سایر طلبکاران مقدم است. 2-خواسته ی خواهان مصون از تعدی و تفریط و تضییع خواهد بود.

آزمون وکالت و قضاوت 97
تفاوت آزمون وکالت و قضاوت
منابع آزمون وکالت و قضاوت
شرایط آزمون وکالت و قضاوت
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت
زمان آزمون وکالت و قضاوت 97
زمان آزمون وکالت و قضاوت
سوالات آزمون وکالت و قضاوت
ثبت نام آزمون وکالت و قضاوت
1
آزمون وکالت و قضاوت 97 منابع ازمون وکالت و قضاوت 97
زمان آزمون وکالت و قضاوت 97
2
منابع ازمون وکالت و قضاوت 97   3
زمان آزمون وکالت و قضاوت 97   3
تفاوت آزمون وکالت و قضاوت تفاوت آزمون وکالت با قضاوت
فرق آزمون وکالت با قضاوت
2
تفاوت آزمون وکالت با قضاوت فرق آزمون وکالت با قضاوت 3
فرق آزمون وکالت با قضاوت تفاوت آزمون وکالت با قضاوت 3
منابع آزمون وکالت و قضاوت منابع ازمون وکالت و قضاوت 97
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت
منابع آزمون وکالت قضاوت
2
منابع ازمون وکالت و قضاوت 97   3
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت   3
منابع آزمون وکالت قضاوت منابع ازمون وکالت و قضاوت 97
منابع آزمون وکالت و قضاوت
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت
3
شرایط آزمون وکالت و قضاوت منابع آزمون وکالت و قضاوت
شرایط شرکت در آزمون وکالت و قضاوت
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت
منابع آزمون وکالت قضاوت
2
منابع آزمون وکالت و قضاوت منابع ازمون وکالت و قضاوت 97
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت
منابع آزمون وکالت قضاوت
3
شرایط شرکت در آزمون وکالت و قضاوت   3
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت   3
منابع آزمون وکالت قضاوت منابع ازمون وکالت و قضاوت 97
منابع آزمون وکالت و قضاوت
بهترین منابع آزمون وکالت و قضاوت
3
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت زمان آزمون وکالت و قضاوت 97
زمان آزمون وکالت و قضاوت
2
زمان آزمون وکالت و قضاوت 97   3
زمان آزمون وکالت و قضاوت زمان آزمون وکالت و قضاوت
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت
زمان برگزاری ازمون وکالت و قضاوت
زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت
3
زمان آزمون وکالت و قضاوت 97   2
زمان آزمون وکالت و قضاوت زمان آزمون وکالت و قضاوت
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت
زمان برگزاری ازمون وکالت و قضاوت
زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت
2
زمان آزمون وکالت و قضاوت زمان آزمون وکالت و قضاوت
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت
زمان برگزاری ازمون وکالت و قضاوت
زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت
3
تاریخ آزمون وکالت و قضاوت زمان آزمون وکالت و قضاوت 97
زمان آزمون وکالت و قضاوت
3
زمان برگزاری ازمون وکالت و قضاوت   3
زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت   3
سوالات آزمون وکالت و قضاوت نمونه سوالات آزمون وکالت و قضاوت 2
نمونه سوالات آزمون وکالت و قضاوت   3
ثبت نام آزمون وکالت و قضاوت زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت 2
زمان ثبت نام ازمون وکالت و قضاوت   3