سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟💰💰


حالت اول ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .


حالت دوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد»

در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .

 • خریدآزمون های حقوقی و نکات مهم و کاربردی وکالت قضاوت ارشد سر دفتری و مرکز مشاوران
 •  
 • خرید و دانلود دادخواست لایحه شکواییه ومشاوره تلفنی با وکیل
  رجوع از بذل مهریه
  رجوع از ابراء مهریه
  رجوع از هبه مهریه
  رجوع از بخشش مهریه
  رجوع از ابرا مهریه
  رجوع از صلح مهریه
  دادخواست رجوع از بذل مهریه
  امکان رجوع از بذل مهریه
  رجوع از بخشیدن مهریه
  1
  رجوع از بذل مهریه رجوع از بذل مهریه در طلاق بائن
  رجوع از بذل مهریه در طلاق توافقی
  رجوع از بذل مهریه در طلاق
  دادخواست رجوع از بذل مهریه
  اثبات رجوع از بذل مهریه
  امکان رجوع از بذل مهریه
  رجوع بذل مهریه
  نمونه دادخواست رجوع از بذل مهریه
  اسقاط حق رجوع از بذل مهریه
  2
  رجوع از بذل مهریه در طلاق بائن   3
  رجوع از بذل مهریه در طلاق توافقی رجوع به بذل مهریه در طلاق توافقی 3
  رجوع از بذل مهریه در طلاق رجوع از بذل مهریه در طلاق توافقی
  رجوع از بذل مهریه در طلاق
  رجوع به بذل مهریه در طلاق توافقی
  رجوع از بذل مهریه بعد از طلاق
  3
  دادخواست رجوع از بذل مهریه نمونه دادخواست رجوع از بذل مهریه
  دادخواست اثبات رجوع از بذل مهریه
  3
  اثبات رجوع از بذل مهریه دادخواست اثبات رجوع از بذل مهریه 3
  امکان رجوع از بذل مهریه   3
  رجوع بذل مهریه رجوع از بذل مهریه
  رجوع به بذل مهریه
  رجوع به مهریه بذل شده
  دادخواست رجوع از بذل مهریه
  اثبات رجوع از بذل مهریه
  امکان رجوع از بذل مهریه
  رجوع به مابذل مهریه
  رجوع زوجه از بذل مهریه
  رجوع از بذل مهریه در طلاق
  3
  نمونه دادخواست رجوع از بذل مهریه   3
  اسقاط حق رجوع از بذل مهریه   3
  رجوع از ابراء مهریه   2
  رجوع از هبه مهریه رجوع هبه مهریه
  شرایط رجوع از هبه مهریه
  دادخواست رجوع از هبه مهریه
  رجوع از هبه در مهریه
  نمونه دادخواست رجوع از هبه مهریه
  نمونه رای رجوع از هبه مهریه
  2
  رجوع هبه مهریه رجوع از هبه مهریه
  شرایط رجوع از هبه مهریه
  دادخواست رجوع از هبه مهریه
  رجوع از هبه در مهریه
  3
  شرایط رجوع از هبه مهریه   3
  دادخواست رجوع از هبه مهریه نمونه دادخواست رجوع از هبه مهریه 3
  رجوع از هبه در مهریه رجوع از هبه مهریه
  رجوع هبه مهریه
  شرایط رجوع از هبه مهریه
  دادخواست رجوع از هبه مهریه
  رجوع زن از هبه مهریه
  3
  نمونه دادخواست رجوع از هبه مهریه   3
  نمونه رای رجوع از هبه مهریه   3
  رجوع از بخشش مهریه رجوع از بخشیدن مهریه 2
  رجوع از بخشیدن مهریه رجوع از بخشش مهریه
  آیا رجوع از بخشش مهریه امکان دارد؟
  3
  رجوع از ابرا مهریه   2
  رجوع از صلح مهریه   2
  دادخواست رجوع از بذل مهریه نمونه دادخواست رجوع از بذل مهریه
  دادخواست اثبات رجوع از بذل مهریه
  2
  نمونه دادخواست رجوع از بذل مهریه   3
  دادخواست اثبات رجوع از بذل مهریه   3
  امکان رجوع از بذل مهریه   2
  رجوع از بخشیدن مهریه رجوع از بخشش مهریه
  آیا رجوع از بخشش مهریه امکان دارد؟
  2
  رجوع از بخشش مهریه رجوع از بخشیدن مهریه 3
  آیا رجوع از بخشش مهریه امکان دارد؟