سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات های حقوقی قبل از طلاق:


۱ـ درخواست طلاق و مراجعه به دادگستری صرفا زمانی صورت گیرد که قصد جدی بر پایان رابطه ی زناشویی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر جهت تنبیه همسر یا جلب توجه یا دلایل شخصی دیگر درخواست طلاق داده نشود. چراکه تجربه نشان داده است زندگی مشترک و حرمت نهاد خانواده با مراجعه یکی از طرفین به قصد طلاق به دادگستری دچار لطمات جبران ناپذیری خواهد شد. در صورتی که قصد شما از مراجعه به دادگستری طلاق نیست حتما از عناوین خواسته ی دیگر استفاده نمایید و چنانچه به جهت حفظ زندگی مشترک و تحکیم نهاد خانواده قصد طرح دعوی را دارید سعی کنید قبل از آن از خدمات مشاورین خانواده و مشاورین روانشناس استفاده نمایید.

نمونه دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 7 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادخواست طلاق توافقی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1 رای: 0 رتبه: 0
نمونه دادجواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2 رای: 0 رتبه: 0


۲ـ قبل از اجرای تصمیم طلاق ، از روند طلاق و عواقب بعدی آن به ویژه حضانت فرزندان و بحثهای مالی و غیره اطلاعات کافی کسب نمایید.


۳ـ افراد به ویژه خانمها از مواردی که به موجب قانون حق  درخواست طلاق را دارند آگاهی لازم را پیدا نمایند. آگاهی از این موارد موجب می شود که اولا طرفین از مواردی که موجب می شود زندگی مشترک با خطر طلاق مواجه شود دوری جویند و ثانیا در مواردی که با این مسائل مواجه شدند بدانند در حمایت قانون قرار دارند و به حقوق و تکالیف خود آگاه شوند.


۴ـ در صورتی که طلاق را تنها راهکار مناسب دانستید در ابتدا سعی بر توافق در این زمینه نمایید چرا که طلاق توافقی علاوه بر اینکه سریعتر انجام می شود از آنجا که مبتنی بر توافق و رضایت طرفین است از درگیری ها و مسائل بعدی احتمالی خواهد کاست و بالاخص در مورد زوجین که دارای فرزندان مشترک هستند در خصوص تعلیم و تربیت و رشد و تکامل و ملاقات و مسائل دیکر فرزندان مشکلات آتی را کاهش می دهد.


۵ـ در صورتی که یکی از زوجین خود را مواجه با خطر احتمالی رجوع به ناحق طرف دیگر به دادگستری می بیند به لحاظ آثار مالی این امر و عواقب قانونی آن ضروری است علاوه بر افزایش دانش حقوقی خود مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی و انجام اقدامات احتیاطی را به منظور جلوگیری از چالشهای غیر قابل حل بعدی مد نظر داشته باشد.


۶ـ در پایان چنانچه تصمیم شما بر طلاق جدی است مطالعه کلیه ی مطالب نرم افزار حاضر و قوانین موجود در بخش اطلاعات تکمیلی را توصیه می نماید و چنانچه در تجزیه و تحلیل مطالب یا کسب اطلاعات بیشتر نیازمند مشاوره با مشاورین حقوقی یا روانشناسان بودید می توانید از بخش خدمات موسسه استفاده نمایید.

کلمات کلیدی :

قبل از طلاق چه باید کرد
قبل از طلاق بخوانید
قبل از طلاق حضانت با کیست
قبل از طلاق چه کنیم
مشاوره قبل از طلاق
مشاوره قبل از طلاق چیست
حضانت قبل از طلاق
مشاوره قبل از طلاق توافقی
مشاوره قبل از طلاق اجباری شد
1
قبل از طلاق چه باید کرد با افسردگی بعد از طلاق چه باید کرد
بعد از طلاق چه باید کرد
بعد از طلاق چه بايد كرد
بعد از طلاق عاطفی چه باید کرد
2
با افسردگی بعد از طلاق چه باید کرد   3
بعد از طلاق چه باید کرد با افسردگی بعد از طلاق چه باید کرد
بعد از طلاق چه بايد كرد
بعد از طلاق عاطفی چه باید کرد
بعد طلاق چه باید کرد
چه مدت بعد از طلاق باید ازدواج کرد
3
بعد از طلاق چه بايد كرد با افسردگی بعد از طلاق چه باید کرد
بعد از طلاق چه باید کرد
بعد از طلاق عاطفی چه باید کرد
بعد طلاق چه باید کرد
آیا بعد از طلاق چه بايد كرد؟
3
بعد از طلاق عاطفی چه باید کرد   3
قبل از طلاق بخوانید   2
قبل از طلاق حضانت با کیست بعد از طلاق حضانت بچه با کیست
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
بعد از طلاق حضانت فرزند دختر با کیست
2
بعد از طلاق حضانت بچه با کیست بعد از طلاق حضانت فرزند با کیست
بعد از طلاق حضانت فرزند دختر با کیست
3
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست
3
بعد از طلاق حضانت فرزند دختر با کیست   3
قبل از طلاق چه کنیم   2
مشاوره قبل از طلاق مشاوره قبل از طلاق چیست
مشاوره قبل از طلاق توافقی
مشاوره قبل از طلاق اجباری شد
مشاوره قبل از طلاق چگونه است
مشاوره قبل از طلاق چند جلسه است
مشاوره قبل از طلاق برای چیست
مشاوره قبل از طلاق اجباری است
مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است
مشاوره قبل از طلاق مشهد
2
مشاوره قبل از طلاق چیست مشاوره قبل از طلاق برای چیست
مشاوره قبل طلاق چیست
3
مشاوره قبل از طلاق توافقی مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است
مدت زمان مشاوره قبل از طلاق توافقی
3
مشاوره قبل از طلاق اجباری شد اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق 3
مشاوره قبل از طلاق چگونه است مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است
مشاوره قبل طلاق چگونه است
3
مشاوره قبل از طلاق چند جلسه است   3
مشاوره قبل از طلاق برای چیست مشاوره قبل از طلاق چیست
مشاوره قبل طلاق چیست
3
مشاوره قبل از طلاق اجباری است   3
مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است   3
مشاوره قبل از طلاق مشهد مرکز مشاوره قبل طلاق مشهد
مراکز مشاوره قبل از طلاق مشهد
مشاوره پیش از طلاق در مشهد
مرکز مشاوره قبل از طلاق در مشهد
3
مشاوره قبل از طلاق چیست مشاوره قبل از طلاق برای چیست
مشاوره قبل طلاق چیست
2
مشاوره قبل از طلاق برای چیست مشاوره قبل از طلاق چیست
مشاوره قبل طلاق چیست
3
مشاوره قبل طلاق چیست مشاوره قبل از طلاق چیست
مشاوره قبل از طلاق برای چیست
3
حضانت قبل از طلاق حضانت فرزند قبل از طلاق
دادخواست حضانت قبل از طلاق
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت طفل قبل از طلاق
حضانت کودک قبل از طلاق
قانون حضانت قبل از طلاق
حضانت قبل طلاق
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
2
حضانت فرزند قبل از طلاق حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت فرزند بعد از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حق حضانت فرزند قبل از طلاق
دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
قوانین حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
3
دادخواست حضانت قبل از طلاق نمونه دادخواست حضانت قبل از طلاق
دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
نمونه دادخواست حضانت فرزند قبل از طلاق
3
حضانت بچه قبل از طلاق حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت بچه بعد از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت کودک قبل از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق
حضانت فرزند دختر قبل از طلاق
حق حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت دختر بچه بعد از طلاق
3
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست
3
حضانت طفل قبل از طلاق حضانت طفل بعد از طلاق
حضانت طفل قبل طلاق
3
حضانت کودک قبل از طلاق حضانت فرزند قبل از طلاق
حضانت کودک بعد از طلاق
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست
حضانت طفل قبل از طلاق
حضانت كودك بعد از طلاق
حضانت کودکان بعد از طلاق
حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
حضانت نوزاد بعد از طلاق
3
قانون حضانت قبل از طلاق قانون حضانت فرزند بعد از طلاق
قانون حضانت بچه بعد از طلاق
قانون حضانت فرزندان بعد از طلاق
قانون حضانت فرزند دختر بعد از طلاق
قانون حضانت فرزند قبل از طلاق
3
حضانت قبل طلاق حضانت قبل از طلاق
حضانت فرزند قبل از طلاق
دادخواست حضانت قبل از طلاق
حضانت بچه قبل از طلاق
حضانت طفل قبل از طلاق
حضانت کودک قبل از طلاق
قانون حضانت قبل از طلاق
حضانت فرزند قبل طلاق
حضانت بچه قبل طلاق
3
حضانت فرزند پسر قبل از طلاق حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست
حضانت بچه پسر بعد از طلاق
حضانت نوزاد پسر بعد از طلاق
حق حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
شرایط حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
حضانت فرزند پسر بعد طلاق
حضانت فرزند پسر بعد از طلاق توافقی
قوانین حضانت فرزند پسر بعد از طلاق
3
مشاوره قبل از طلاق توافقی مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است
مدت زمان مشاوره قبل از طلاق توافقی
2
مشاوره قبل از طلاق توافقی چگونه است   3
مدت زمان مشاوره قبل از طلاق توافقی   3
مشاوره قبل از طلاق اجباری شد اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق 2
اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق   3