سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ربا چه زمانی محقق می شود؟


✅برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد، این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.

⁉️اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟

✅در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.

⁉️آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟✅چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

⁉️آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟✅همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمیشود

کلمات کلیدی

رباخواری در قرآن
رباخواری چیست
رباخواری از نظر اسلام
رباخواری یهودیان
رباخواري بانكها
رباخواری بانکها
رباخواری بانک
رباخواری در قانون
رباخواری بانک های ایران
1
رباخواری در قرآن رباخواران در قرآن
حکم ربا خواری در قرآن
2
رباخواران در قرآن رباخواری در قرآن 3
حکم ربا خواری در قرآن   3
رباخواری چیست رباخواري چيست
جرم رباخواری چیست
حکم ربا خواری چیست
2
رباخواري چيست ربا خواری چیست 3
جرم رباخواری چیست   3
حکم ربا خواری چیست حکم ربا خوار چیست 3
رباخواری از نظر اسلام   2
رباخواری یهودیان   2
رباخواري بانكها رباخواری بانکها 2
رباخواری بانکها رباخواري بانكها
ربا خواری در بانکها
3
رباخواری بانکها رباخواري بانكها
ربا خواری در بانکها
2
رباخواري بانكها رباخواری بانکها 3
ربا خواری در بانکها ربا خواری بانکها 3
رباخواری بانک رباخواری بانک های ایران
رباخواری بانک
رباخواری بانکداری اسلامی
رباخواری بانکی
رباخواری در بانک
رباخواری در بانک ها
رباخواری و بانک ها
رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی
2
رباخواری بانک های ایران   3
رباخواری بانک رباخواری بانک های ایران
رباخواری بانک
رباخواری بانکداری اسلامی
رباخواری بانکی
رباخواری در بانک
رباخواری در بانک ها
رباخواری و بانک ها
رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی
3
رباخواری بانکداری اسلامی رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی 3
رباخواری بانکی   3
رباخواری در بانک رباخواری در بانک ها
رباخواری بانکها
رباخواری بانک های ایران
رباخواری بانک
رباخواری بانکداری اسلامی
رباخواری بانکی
3
رباخواری در بانک ها رباخواری بانک های ایران
ربا خواری بانک ها
رباخواری و بانک ها
3
رباخواری و بانک ها رباخواری بانک های ایران
ربا خواری بانک ها
رباخواری در بانک ها
3
رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی   3
رباخواری در قانون مجازات رباخواری در قانون جدید
قانون رباخواری در ایران
رباخواری قانون مجازات اسلامی
رباخواری در قانون
2
مجازات رباخواری در قانون جدید   3
قانون رباخواری در ایران   3
رباخواری قانون مجازات اسلامی رباخواری در قانون مجازات اسلامی
مجازات رباخواری در قانون مجازات اسلامی
3
رباخواری در قانون مجازات رباخواری در قانون جدید
قانون رباخواری در ایران
رباخواری قانون مجازات اسلامی
رباخواری در قانون
3
رباخواری بانک های ایران   2