سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگر کسی با لباس نامناسب در ساختمان رفت آمد کند.ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

🔹تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی

در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.


🔹ضمنا در اثبات جرم نیازی به فیلمبرداری نیست. اگر همسایگان که شاهد می باشند، شهادت دهند یا در تحقیقات محلی، مطلعین، موضوع را تایید کنند، دلایل کافی جهت احراز بزه خواهد بود.

لباس نامناسب هلن در کنسرت
لباس نامناسب خاله شادونه
لباس نامناسب باران کوثری
لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون
لباس نامناسب حمید هیراد
لباس نامناسب هیراد
لباس نامناسب بازیگران زن ایرانی
لباس نامناسب مجری
1
لباس نامناسب کیمیا   2
لباس نامناسب هلن در کنسرت   2
لباس نامناسب خاله شادونه لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون
پوشش نامناسب خاله شادونه
عکس لباس نامناسب خاله شادونه در برنامه کودک
جنجال لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون
2
لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون جنجال لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون
خاله شادونه با لباس نامناسب در تلویزیون
3
پوشش نامناسب خاله شادونه   3
عکس لباس نامناسب خاله شادونه در برنامه کودک   3
جنجال لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون   3
لباس نامناسب باران کوثری   2
لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون جنجال لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون
خاله شادونه با لباس نامناسب در تلویزیون
2
جنجال لباس نامناسب خاله شادونه در تلویزیون   3
خاله شادونه با لباس نامناسب در تلویزیون   3
لباس نامناسب حمید هیراد   2
لباس نامناسب هیراد   2
لباس نامناسب بازیگران زن ایرانی پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
تصاویر پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
عکس پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی در جشنواره رم + تصاویر
2
پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی عکس بازیگران زن ایرانی با پوشش نامناسب در اماکن متبرکه
تصاویر پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
عکس پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
بازیگران زن ایرانی با پوشش نامناسب
عکس بازیگران زن ایرانی با پوشش نامناسب
پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی در جشنواره رم + تصاویر
3
تصاویر پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی عکس پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی در جشنواره رم + تصاویر
3
عکس پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی عکس بازیگران زن ایرانی با پوشش نامناسب در اماکن متبرکه
تصاویر پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی
عکس بازیگران زن ایرانی با پوشش نامناسب
3
پوشش نامناسب بازیگران زن ایرانی در جشنواره رم + تصاویر  

کلمات کلیدی