سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 آیا حق طلاق با بخشش کامل مهریه امکان پذیر است؟🔷  پای حرف خیلی از آنها که در آستانه  ازدواج هستند، بنشینیم، این نگرانی را دارند که چطور باید با موضوعی مثل مهریه از یک طرف و شروط ضمن عقد مخصوصا وکالت زنان در طلاق، از طرف دیگر مواجه شوند.

🔸 آنها که طرفدار گرفتن مهریه زنان هستند، به این اشاره می کنند که این تنها سلاحی است که در شرایط فعلی، زنان از آن برخوردارند و به عنوان پشتوانه ای مالی می توانند برای زندگی بعد از طلاق احتمالی روی آن حساب کنند.


🔷 از طرف دیگر، طرفداران وکالت زنان در طلاق یا همان که در فرهنگ عموم به عنوان حق طلاق شناخته می شود، تأکید می کنند انتخاب افراد برای وارد و خارج شدن از یک زندگی، از هر چیزی مهم تر است و انتخاب مهریه به جای حق طلاق، می تواند مشکلات زیادی در رضایت از زندگی مشترک ایجاد کند.

🔸 عده دیگری هم هستند که معتقدند می توان بین این دو راه حل، فقط یکی را انتخاب نکرد و جمع مهریه و حق طلاق را داشت اما در عین حال، این موضوعی است که نگرانی مردان را سبب می شود و می گویند اگر قرار باشد هم مهریه را به زنان اختصاص بدهیم و هم حق طلاق را، چه تضمینی هست که ازدواج ها با انگیزه مالی انجام نشوند و زنانی نباشند که بلافاصله بعد از عقد ازدواج، برای جدایی و درعین حال گرفتن مهریه اقدام کنند؟

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه
هزینه وکالت مهریه چقدر است


        🔹♦️🔷🔶🔴🔶🔷♦️🔹


🔴  بهمن کشاورز: حق طلاق به شرط بذل مهریه

🔷 مهریه و حق طلاق هیچ ارتباطی با هم

ندارند. مهریه در مبنای نظریات مختلف، هدیه ای است که مرد به همسرش در آغاز ازدواج می دهد و این تعبیر زیباتر و شاید درست تر قضیه است. تعبیر دیگری نیز وجود دارد که بهتر است درباره آن زیاد بحث نکنیم .

🔸 به هرحال، نتیجه یکی بوده؛ یعنی مهریه حق زن است و حتی می تواند تا زمانی که آن را نگرفته، از انجام وظایف زناشویی در قبال شوهر خودداری کند و در این حالت هم نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

        🔹♦️🔷🔶🔴🔶🔷♦️🔹

🔷 حق طلاق، حقی است مقرر برای مرد که زن در موارد خاص از آن برخوردار است؛ مواردی که در قانون مدنی شمرده شده و در قانون حمایت از خانواده هم تصریح شده و در تعبیر نهایی به وجود عسروحرج برای زن تعبیر می شود.

🔸 با این حال، ممکن است زنی از خواستگارش بخواهد که این حق خود را ضمن وکالتی خارج از عقدنامه به طور جداگانه به او منتقل کند. مرد می تواند این پیشنهاد را قبول کند یا نکند و زن هم می تواند همسر مردی که چنین پیشنهادی را قبول نمی کند، بشود یا نشود.

        🔹♦️🔷🔶🔴🔶🔷♦️🔹

نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسارمهریه (ناتوانی در پرداخت مهریه)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

🔷 باید توجه کرد که واگذاری حق طلاق به این ترتیب به زنان فقط باعث ایجاد تعادل و تساوی بین طرفین می شود و درواقع دادن امتیازی به زوجه نیست.