سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درباره مهریه های عجیب و غریب در ایران

 

یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)
✅بر طبق ماده 1087 قانون مدنی مهریه می تواند با تراضی زوجین هر چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد اما در این سال ها مهریه های عجیب و البته بعضا غیر قانونی کم نبوده است.

 نمونه متن استشهاد اعسار و قسط بندی مهریه

نمونه لایحه دفاعیه زوجه در مرحله تجدیدنظر پرونده مهریه-جهت عدم تقسیط مهریه

🔹در سال 86 پرونده طلاقی در شعبه 264 خانواده تهران به جریان افتاد که مهریه یک کیلو بال مگس بود! چند سال بعد در شعبه 268 خانواده تهران مهریه تندیس 110 کیلوگرمی از گل یاس بود! همراه با سفر به 120 پایتخت دنیا و ویلای دو هزار متری مشرف به گندم زار …،  1978 توپ ورزشی، 2 هزار قطعه شکلات و 10 راس آهوی وحشی و … هم دیده شده است.

نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه

نمونه متن دادخواست تعدیل(اضافه کردن) اقساط مهریه

🔹بر طبق ماده 1100 قانون مدنی چنانچه مهریه تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته

باشد زن مستحق مهر المثل می باشد و بر طبق ماده 1091 همان قانون دادگاه برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به سایر زن ها به خصوص زنان فامیل و محل سکونت او در نظر گرفته شود.

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسارمهریه (ناتوانی در پرداخت مهریه)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

🔹بر طبق ماده 1100 قانون مدنی چنانچه مهریه تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد زن مستحق مهر المثل می باشد و بر طبق ماده 1091 همان قانون دادگاه برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به سایر زن ها به خصوص زنان فامیل و  محل سکونت او در نظر گرفته شود.
نمونه دادخواست مطالبه مهریه

🔹به عبارت دیگر قاضی دادگاه برای تعیین مهریه المثل باید به شان زن و مهریه سایر زنان خصوصا مهریه اقوام زن و زنان محل سکونت او را نظر داشته باشد.

دادخواست اعسار(ناتوانی) از پرداخت مهریه

اشــتـــراک گــــذاری