سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعریف تعزیرات‌ منصوص‌ شرعی و مصادیق آن🔺تعریف؛

کیفری است که در شرع مقدس و انور اسلام برای یک عمل‌ معین موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربه‌شلاق. البته در احصاء  و شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده نیست .

🔺 *مهمترین مصادیق*؛

نزدیکی با همسر در روز ماه‌رمضان :
 تا25 ضربه شلاق

- نزدیکی باهمسر درحال حیض :
 تا 25 ضربه شلاق

- خوابیدن دومرد یا یک‌ مرد و کودک به صورت برهنه در زیر

یک پوشش :
 30 تا 99 ضربه شلاق

هم‌ جنس‌ بازی مردان؛
31 تا 74 ضربه شلاق

- روزه‌ خواری (تظاهر) :
تا 74 ضربه شلاق

ازاله‌ بکارت دختر با انگشت؛
30 تا 99 ضربه شلاق
البته فقهاء در میزان تعزیر در این خصوص اختلاف دارند.


جماع زوج با زوجه متوفی خود؛
31 تا 74 ضربه شلاق

🔺تفاوت مهم تعزیرات‌ منصوص‌ شرعی با حدود شرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است. تعزیرات‌ منصوص دارای اقل‌ و اکثر هستند و الا هر دو در شرع مقدس دارای موجب‌ و نوع‌ و سابقه معین هستند و لیکن تعزیرات‌ غیر منصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هر چند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .
   
🔺به موجب رای وحدت رویه شماره
۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰
کیفر رابطه‌ نامشروع مادون ‌از زنا تعزیر منصوص‌ شرعی نیست.
🌹

 

اشــتـــراک گــــذاری