سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اشتباه در خود موضوع معامله :

 

شرایط تاثیر اشتباه عبارت است از👇👇


۱ اشتباه مربوط به علت عمده عقد است به طوری که اگر فرد آن را می دانست عقد را منعقد نمی کرد
۲ اشتباه یکی از طرفین کافیست مشروط بر اینکه این اشتباه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد خواه به طور ضمنی یا به طور صریح، برای مثال اگر کسی چوبی را به قصد ساختن مبل بخرد در حالی که ساخت مبل از آن چوب ممکن نباشد اگر این قصد وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و فروشنده از آن مطلع باشد عقد به واسطه اشتباه در وصف اساسی باطل وگرنه عقد صحیح بوده و خریدار هیچ حقی ندارد زیرا در مبحث اشتباه به استثنائأ اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم است.
سه اشتباه قابل عفو باشد

و ناشی از غفلت عمده فرد نباشد در تشخیص این امر سن تجربه و حرفه فرد ملاک قرار داده می شود.
🔷 در تاثیرگذاری اشتباه تفاوتی ندارد که اشتباه ناشی از جهل به حکم (قانون) یا موضوع باشد یا بر اثر تدلیس مخاطب و یا آنکه این اشتباه از سوی خریدار باشد یا فروشنده.


اشتباه در اوصاف مهم عقد موجب حق فسخ است نه بطلان.
✍️ ماده ۲۰۱ اشتباه در شخصیت طرف معامله؛ واژه خلل در این ماده به معنای بطلان است
اشتباه در در خصوص  اساسی باید داخل قلمرو تراضی طرفین شده باشد در غیر این صورت سوءتفاهم و یا انگیزه پنهانی و شخصی یکی از دو طرف موثر نیست

✍️ ماده ۲۰۲ موضوع اکراه- شرط موثر بودن اکراه: شرایط تحقق اکراه👇👇


 ۱ انجام اعمال تهدید کننده و اکراه آمیز ماده ۲۰۸
۲ نامشروع بودن وسیله یا هدف اکراه ماده ۲۰۷
۳ رابطه سببیت و موثر افتادن اکراه ماده ۲۰۲ و ۲۰۵.
قید عادتا قابل تحمل نباشد بیانگر ملاک نوعی است و توجه به سن شخصیت اخلاق و مرد یا زن بودن ملاک شخصی بودن است در تعارضات این دو بند ملاک شخصی بودن ارجح است فایده ملاک نوعی بودن در تحمل بار اثبات دعوا است.

کلمات کلیدی |

مقاله اشتباه در خود موضوع معامله
اشتباه خود موضوع معامله
1
مقاله اشتباه در خود موضوع معامله شروط كتابة مقال
حالات بطلان عقد البيع
تعريف عقدة النقص
دلالات الألفاظ
تعريف تفسير بالرأي
2
شروط كتابة مقال شروط كتابة مقال علمي
شروط كتابة مقالة علمية
شروط كتابة مقال صحفي
شروط كتابة مقال في جريدة
شروط كتابة مقالة فلسفية
شروط كتابة مقالة ادبية
شروط كتابة مقال ادبي
شروط كتابة المقال
شروط كتابة المقال العلمي
3
حالات بطلان عقد البيع اسباب بطلان عقد البيع
اسباب بطلان عقد بيع
حالات فسخ عقد البيع
اسباب بطلان عقد البيع فى القانون المصرى
3
تعريف عقدة النقص مفهوم عقدة النقص
مفهوم عقدة النقص في علم النفس
3
دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ
دلالات الألفاظ pdf
دلالات الألفاظ يعقوب الباحسين pdf
دلالات الألفاظ ويكيبيديا
دلالات الألفاظ في القرآن الكريم pdf
دلالات الألفاظ في القرآن الكريم
دلالات الألفاظ عند الأصوليين
دلالات الألفاظ عند الحنفية
دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين pdf
3
تعريف تفسير بالرأي تعريف التفسير بالرأي لغة واصطلاحا
تعريف التفسير بالرأي
تعريف التفسير بالرأي المحمود
تعريف التفسير بالرأي المذموم
تعريف التفسير بالرأي لغة
3
اشتباه خود موضوع معامله اشتباه در خود موضوع معامله
مقاله اشتباه در خود موضوع معامله
2
اشتباه در خود موضوع معامله مقاله اشتباه در خود موضوع معامله
اشتباه خود موضوع معامله
3
مقاله اشتباه در خود موضوع معامله   3