سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نکات و ترفند های چک نویسی

نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک)

دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها کارخانجات بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)
1.سعی کنید از امضایی استفاده کنید که نام و نام خانوادگی شما را به لاتین یا فارسی در بر داشته باشد. در غیر این صورت در پای برگه چک های خود از نام و نام خانوادگی خود به دستخط خودتان استفاده کنید تا امکان جعل آن کمتر شود.

نمونه متن شکایت از چک بی محل به دلیل مسدودی حساب
2. بر روی تاریخ و مبلغ چک مقداری چسب نواری بچسبانید تا بعدا افرادی نتوانند تغییری بر روی عدد آن حاصل نمایند. بهتر است پس از چسباندن با ناخن بر روی نوار چسب بکشید تا جدا شدن آن از روی چک ممکن نباشد.

دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه وقرار تامین خواسته
3. از چک ها و اسنادی که در بازار پاس میکنید یک فایل ..

نمونه لایحه دفاعیه چک تجدید نظر (اشتباه از کارشناس )

اسکن شده یا یک رونوشت کاغذی داشته باشید تا در صورت مشکلات بعدی و نیاز به مطابقت به خطایی بر نخورید.

4. همیشه به یاد داشته باشید که ابتدا تمام قسمت های چک را پر کرده و سپس امضا کنید. به عبارت دیگر هیچگاه چک هایتان را بدون تاریخ و مبلغ مشخص امضا نکنید.

نمونه لایحه ای برای مطالبه مبلغ چک

5. برای نوشتن اطلاعات چک همیشه از خودکار شخصی خود استقاده کنید، چرا که خودکار ها و روان نویس هایی وجود داشته که پس از گذشت مدتی پاک شده و میتوان دوباره بر روی آن از نو نوشت.
بر روی قسمت متصل به دسته چک خود تاریخ، علت و وجه چک را بنویسید به طوری که گوشه ای از نوشتیتان تا خود برگه اصلی چک ادامه پیدا کند. با استفاده از این ترفند راه جعل و دزدی را به طور قطع خواهید بست.
نمونه متن لایحه مطالبه مبلغ چک حقوقی و کیفری
6. در پایان همیشه دسته چک های خود را نزد خود نگه داشته و جدا کردن بی مورد برگ های آن اکیدا خودداری کنید.
نمونه متن لایحه مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس
نکته: در قسمت حروفی رقم چک برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی حتما معادل تومان آن را نیز بنویسید.
در محل "در وجه" نام شخصی را که چک در وجه او صادر میشود را بنویسید.
نکته ای که بایستی به خاطر داشت این است که، اگر در این قسمت واژه حامل نوشته شود، هر کسی میتواند چک را به بانک برده و نقد کند،

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتیکه اگر نام یه نفر حقیقی یا حقوقی را بیاورید آن شخص باید چک را پشت نویسی کرده و مهر و امضای خود را بزند. به عبارت بهتر نمیتواند چک شما را به عنوان پول به کسی دیگر داده و در بازار نقد کند. در صورتی که صاحب امضا ی حساب جاری بانکی خود شما هستید، بانک تنها امضای زمان افتتاح حساب شما را شاناسایی میکند، پس امضای دقیق و یا قدیمی خود را به یاد داشته باشید.

نمونه شکایت جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

نمونه دادخواست چک بی محل بعلت خالی نمودن حساب

 

اشــتـــراک گــــذاری