سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرایط رفع سوء اثر چک

 

راهنمای دانلود فایل

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصالحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱

دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها کارخانجات بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک)


تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.
الف - واریز کسری مبلغ چک به‌حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

نمونه متن لایحه مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس

نمونه متن لایحه دفاعیه چک(تجدید نظر)

نمونه متن شکایت از چک بی محل به دلیل مسدودی حساب

تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

راهنمای دانلود فایل

نمونه متن لایحه مطالبه مبلغ چک حقوقی و کیفری

نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک)

نمونه شکایت جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

نمونه متن لایحه دفاعیه چک(تجدید نظر)

نمونه شکایت از چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت

نمونه لایحه ای برای مطالبه مبلغ چک

دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه وقرار تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه وقرار تامین (2)خواسته

نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک)

نمونه لایحه دفاعیه چک تجدید نظر (اشتباه از کارشناس )