سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تجاوز جنسي و راه سخت اثباتراهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح
بسياري از قربانيان تجاوز جنسي، با در نظر گرفتن پيامدهاي خانوادگي، اجتماعي و حتي قضايي موضوع ترجيح مي دهند تا به پيگيري نپردازند و آن را به صورت رازي سر به مهر در نهان خانه دل نگه دارند و حتي با نزديكان خود نيز در ميان نگذارند. اما براي قربانياني كه بخواهند سكوت را بشكنند و اقدام به خودكشي كنند، چندين راه در قانون براي اثبات تجاوز پيش بيني شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضي است. تجربه ثابت كرده است، افراد متجاوز حاضر به اقرار نيستند و اتهام وارده را منكر مي شوند. تعدادي هم كه در بازجويي ها و جلسات اوليه دادرسي اقرار مي كنند، در فرآيند قضايي ياد مي گيرند كه بايد انكار كنند، چون نتيجه چنين اقراري، چيزي جز اعدام نيست. راه بعدي، شهادت چهار مرد عادل است كه خود طنز تلخي است. راه آخر عبارت است از علم قاضي كه يكي از موارد آن گزارش پزشكي قانوني است. شايد در ميان گزينه هاي موجود، بهترين راه اثبات جرم از سوي قرباني مراجعه به پزشكي قانوني باشد، اما با توجه به اينكه آثار اين نوع جنايت سريع و آسان پاك مي شود، افراد بايد بدانند كه اگر مورد تجاوز قرار گرفتند، چه مراحلي را بايد طي كنند تا شايد به نتيجه برسند. در اين باره با دكتر آسيه جعفري، پزشك معاينه مركز پزشكي قانوني گفت وگويي انجام شد كه حاوي نكات مهم و قابل توجهي است.


    
   از نظر قانوني، تفاوت ميان آزار جنسي و تجاوز جنسي چيست؟

راهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین (مامورانتظامی)دادگستری
در قانون، موردي تحت عنوان تجاوز جنسي وجود ندارد، بلكه از دو واژه با عنوان «هتك ناموس» و ديگري «هتك عفت» ياد شده است. اگر عمل جنسي در حدي باشد كه فقط موجب تهييج جنسي شود، هتك عفت ناميده مي شود، اما اگر بيش از اين باشد هتك ناموس است.


با توجه به تفاوت هتك عفت و هتك ناموس، آنچه در اصطلاح عام تجاوز جنسي ناميده مي شود، چگونه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار مي گيرد؟


متاسفانه همواره آزارهايي رخ مي دهد كه فرد آزار ديده راهي براي اثبات آن ندارد، بر اين اساس موارد بسياري از آزارهاي جنسي قابل اثبات نيست. اما در مواردي كه فرد تحت عنوان تجاوز جنسي يا آزار جنسي به پزشكي قانوني مراجعه مي كند، مورد معاينه قرار مي گيرد كه بسته به نوع درخواست سيستم قضايي و شرح حالي كه فرد مي دهد، نمونه گيري از او انجام مي شود. اما متاسفانه بسياري از افراد نمي دانند در چنين شرايطي بايد شكايت خود را به كجا ببرد، به همين دليل ممكن است چند روز معطل شوند و با تاخير به پزشكي قانوني مراجعه كنند، در حالي كه آثار جرم پاك شده است و راهي براي اثبات وجود ندارد.


    
    چه معاينه هايي روي قربانيان تجاوز در پزشكي قانوني انجام مي شود؟

راهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح
نوع معاينه با توجه به شكل و شدت تجاوز متفاوت است. از آنجا كه آثار اين جرم خيلي زود از بين مي رود، بهتر است كه افراد بلافاصله براي پيگيري موضوع اقدام كنند، اما در مواردي تا سه روز و گاه تا پنج روز مي توان نمونه گيري انجام داد، اما ترجيحا تا 72 ساعت فرد بايد به پزشكي قانوني ارجاع داده شود. بنابراين اگر سيستم قضايي طوري عمل كند كه فرد به محض اينكه شكايت كرد به پزشكي قانوني ارجاع داده شود، حق قربانيان كم تر ضايع مي شود.


    
    آيا علاوه بر معاينه، موارد ديگري نيز براي اثبات جرم در پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد؟


البسه آلوده نيز مي تواند به عنوان يكي از مدارك مورد استفاده قرار گيرد و به آزمايشگاه سازمان پزشكي قانوني ارسال شود، اما بار اثبات نمونه اي كه از داخل واژن يا مقعد گرفته مي شود، بيشتر است. چون ممكن است لباس متعلق به فرد ديگري باشد، در اين صورت شاكي بايد نخست اثبات كند اين لباس مال خود اوست.


    
    با توجه به اهميت زمان در اثبات تجاوز، آيا سيستم قضايي نبايد به موارد تجاوز به صورت ويژه رسيدگي كند؟

راهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین (مامورانتظامی)دادگستری
    پزشكي قانوني در استان تهران به صورت 24 ساعته كشيك دارد، اين موضوعي است كه بسياري از ضابطان قضايي به آن واقف هستند، اما متاسفانه فرد شاكي را با تاخير به پزشكي قانوني ارجاع مي دهند، مثلااگر تجاوز در شب اتفاق افتاده باشد از او مي خواهند فردا صبح مراجعه كند، در صورتي كه مورد تجاوز جنسي تنها مورد اورژانسي است كه در پزشكي قانوني بايد به آن رسيدگي شود. در مورد شكايت هاي ديگر مثل نزاع يا تصادف، فرداي وقوع حادثه نيز امكان رسيدگي وجود دارد، اما در اين مورد خاص چون نمونه گيري از اهميت بسيار برخوردار است تا فرد آزار ديده بتواند ادعاي خود را اثبات كند، مقوله زمان از اهميت بسياري برخوردار است. متاسفانه بسياري از افراد حتي ضابطان قضايي از اهميت زمان در اين باره اطلاع ندارند. مهم تر از اثبات جرم، موضوع جلوگيري از بارداري است. اگر خانمي با تاخير به پزشكي قانوني مراجعه كند، راهي براي جلوگيري از بارداري ناشي از تجاوز وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجيحا در 24ساعت اول مراجعه كند، با بهره گيري از روش هاي پزشكي، 99 درصد احتمال بارداري ناشي از تجاوز كاهش مي يابد. متاسفانه وقتي خانم ها مورد تجاوز قرار مي گيرند، اولين اقدام اين است كه خود را مي شويند، اين روش براي كاهش احتمال بارداري مناسب است، اما با اين كار در واقع آثار جرم را هم از بين مي برند، بنابراين سيستم بايد به گونه اي باشد كه به شكايت اين افراد پيش از هر اقدامي، به صورت ويژه و در اسرع وقت رسيدگي شود.

 راهنمای دانلود فایل

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح