سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا دادن پیامک یا همان اس ام اس عاشقانه مجازات دارد؟

گسترش سریع و روزافزون شبکه اینترنت باعث شده تا برخی افراد بدون هیچ محدودیتی به دادن پیام عاشقانه به یکدیگر اقدام کنند اما آیا دادن پیام عاشقانه جرم است؟

 

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند.


البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد.

به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟
انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است

حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد:

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی ٝ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که

در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند ٜ

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.
مجازات قانونی

 قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر ٝ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت ٜو یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است

«در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد:

در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند. جعفریان در ادامه   اظهار داشت: ٝ البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد. ٜ
افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.
شیوه هایی برای اثبات جرم

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد.

اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ :

«در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»
برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست.
فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است:

«در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان  وجود دارد این است که

آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟

پاسخ

«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.»

کلمات کلیدی :

پیام عاشقانه کوتاه
پیامک عاشقانه ولنتاین
پیامک عاشقانه برای همسر
پیامک عاشقانه انگلیسی
پیامک عاشقانه صبح بخیر
پیامک عاشقانه دلتنگی
پیامک عاشقانه دوستت دارم
پیامک عاشقانه خفن برای همسر
پیامک عاشقانه روز مرد
1
پیام عاشقانه کوتاه پیام عاشقانه کوتاه برای همسر
پیامک عاشقانه کوتاه جدید
پیامک عاشقانه کوتاه به همسر
پیامک عاشقانه کوتاه انگلیسی
پیام عاشقانه کوتاه برای شوهر
پیامک شب بخیر عاشقانه کوتاه
پیام عاشقانه کوتاه زیبا
پیامک عاشقانه کوتاه برای همسرم
پیامک عاشقانه کوتاه و زیبا
2
پیام عاشقانه کوتاه برای همسر پیام عاشقانه کوتاه برای همسر
پیامک عاشقانه کوتاه برای همسرم
اس ام اس عاشقانه کوتاه برای همسر
پیام عاشقانه کوتاه برای شوهر
پیامک عاشقانه کوتاه به همسر
اس ام اس عاشقانه کوتاه به همسر
پیامک عاشقانه کوتاه همسر
پیامک عاشقانه کوتاه ب همسر
اس ام اس عاشقانه کوتاه همسر
3
پیامک عاشقانه کوتاه جدید اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید
اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید 95
اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید 94
پیامک های عاشقانه کوتاه جدید
اس ام اس عاشقانه كوتاه جديد
پیام های عاشقانه کوتاه جدید
اس ام اس های عاشقانه کوتاه جدید
اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید 97
پیامک عاشقانه کوتاه و جدید
3
پیامک عاشقانه کوتاه به همسر اس ام اس عاشقانه کوتاه به همسر
پیامک کوتاه عاشقانه به شوهر
پیام کوتاه عاشقانه به شوهر
پیام کوتاه عاشقانه به همسرم
3
پیامک عاشقانه کوتاه انگلیسی پیامک عاشقانه کوتاه انگلیسی با ترجمه
اس ام اس عاشقانه کوتاه انگلیسی
3
پیام عاشقانه کوتاه برای شوهر پیام عاشقانه کوتاه برای همسر
پیامک عاشقانه کوتاه برای همسر
اس ام اس عاشقانه کوتاه برای همسر
پیام کوتاه عاشقانه به شوهر
پیامک عاشقانه کوتاه برای شوهر
پیام های عاشقانه کوتاه برای همسر
3
پیامک شب بخیر عاشقانه کوتاه پیامک صبح بخیر عاشقانه کوتاه
اس ام اس شب بخیر عاشقانه کوتاه جدید
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه کوتاه
3
پیام عاشقانه کوتاه زیبا اس ام اس عاشقانه کوتاه و زیبا
پیام های عاشقانه کوتاه و زیبا
اس ام اس عاشقانه کوتاه زیبا
پیامک زیبای عاشقانه کوتاه
3
پیامک عاشقانه کوتاه برای همسرم پیامک عاشقانه کوتاه برای همسر
اس ام اس عاشقانه کوتاه برای همسر
پیام عاشقانه کوتاه برای همسر
پیامک عاشقانه کوتاه به همسر
پیامک کوتاه عاشقانه برای شوهرم
پیام های عاشقانه کوتاه برای همسر
پیامک کوتاه عاشقانه همسر
3
پیامک عاشقانه کوتاه و زیبا اس ام اس عاشقانه کوتاه و زیبا
پیام های عاشقانه کوتاه و زیبا
اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا
پیام عاشقانه کوتاه زیبا
اس ام اس عاشقانه کوتاه زیبا
3
پیامک عاشقانه ولنتاین پیامک عاشقانه ولنتاین برای همسر
پیامک عاشقانه ولنتاین جدید
پیامک عاشقانه ولنتاین برای عشقم
پیامک عاشقانه ولنتاین انگلیسی
پیامک عاشقانه ولنتاین تصاویر
اس ام اس عاشقانه ولنتاین
اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید
اس ام اس عاشقانه ولنتاین برای همسر
پیامک عاشقانه برای ولنتاین
2
پیامک عاشقانه ولنتاین برای همسر اس ام اس عاشقانه ولنتاین برای همسر 3
پیامک عاشقانه ولنتاین جدید اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید
اس ام اس های عاشقانه ولنتاین جدید
پیامک روز ولنتاین عاشقانه جدید
جدیدترین پیامک عاشقانه ولنتاین
3
پیامک عاشقانه ولنتاین برای عشقم   3
پیامک عاشقانه ولنتاین انگلیسی   3
پیامک عاشقانه ولنتاین تصاویر   3
اس ام اس عاشقانه ولنتاین اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید
اس ام اس عاشقانه ولنتاین برای همسر
اس ام اس عاشقانه ولنتاین 94
اس ام اس عاشقانه ولنتاین 93
اس ام اس عاشقانه ولنتاين
اس ام اس عاشقانه برای ولنتاین
اس ام اس عاشقانه تبریک ولنتاین
اس ام اس عاشقانه روز ولنتاین
اس ام اس های عاشقانه ولنتاین جدید
3
اس ام اس عاشقانه ولنتاین جدید اس ام اس های عاشقانه ولنتاین جدید 3
اس ام اس عاشقانه ولنتاین برای همسر   3
پیامک عاشقانه برای ولنتاین پیامک عاشقانه ولنتاین برای همسر
اس ام اس عاشقانه برای ولنتاین
پیامک عاشقانه برای روز ولنتاین
پیامک عاشقانه ولنتاین جدید
اس ام اس عاشقانه ولنتاین برای همسر
پیامک عاشقانه روز ولنتاین
اس ام اس عاشقانه ولنتاین
پیامک عاشقانه ولنتاین برای عشقم
پیامک های عاشقانه برای ولنتاین
3
پیامک عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه برای همسرم
پيامک عاشقانه برای همسر
پیامک عاشقانه برای همسر مرد
پیامک عاشقانه برای همسری
پیامک عاشقانه برای همسر کوتاه
پیامک عاشقانه برای همسر راه دور
پیامک عاشقانه برای همسر جدید
پیامک عاشقانه برای همسرت
پیامک عاشقانه برای همسر شب بخیر
2
پیامک عاشقانه برای همسرم اس ام اس عاشقانه برای همسرم
پیامک عاشقانه برای همسر
پيامک عاشقانه برای همسر
پیامک عاشقانه برای همسر مرد
پیامک عاشقانه برای همسر کوتاه
پیامک عاشقانه برای همسر راه دور
پیامک عاشقانه برای همسر زن
پیامک عاشقانه برای همسر شب بخیر
پیامک های عاشقانه برای همسرم
3
پيامک عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه برای همسرم
پیامک عاشقانه برای همسر عزیزم
پیامک عاشقانه برای همسر مرد
پیامک عاشقانه برای همسری
پیامک عاشقانه برای همسر کوتاه
پیامک عاشقانه برای همسر راه دور
پیامک عاشقانه برای همسر جدید
پیامک عاشقانه برای همسرت
پیامک عاشقانه برای همسر شب بخیر
3
پیامک عاشقانه برای همسر مرد اس ام اس عاشقانه برای همسر مرد
پیامک عاشقانه روز مرد برای همسر
3
پیامک عاشقانه برای همسری پیامک عاشقانه همسری
پیامک عاشقانه ب همسری
اس ام اس عاشقانه همسری
اس ام اس عاشقانه برای همسری
پیامک عاشقانه به همسری
3
پیامک عاشقانه برای همسر کوتاه اس ام اس عاشقانه برای همسر کوتاه
پیامک عاشقانه به همسر کوتاه
پیامک عاشقانه کوتاه برای همسرم
اس ام اس عاشقانه کوتاه همسر
3
پیامک عاشقانه برای همسر راه دور   3
پیامک عاشقانه برای همسر جدید اس ام اس عاشقانه برای شوهر جدید
اس ام اس های عاشقانه برای همسر جدید
پیامک عاشقانه به همسر جدید
اس ام اس عاشقانه برای همسر جدید 96
اس ام اس عاشقانه برای همسر جدید
اس ام اس عاشقانه برای همسر جدید 94
پیامک عاشقانه همسر جدید
پیامک عاشقانه جدید برای همسرم
اس ام اس عاشقانه به همسر جدید
3
پیامک عاشقانه برای همسرت پیامک عاشقانه به همسرت 3
پیامک عاشقانه برای همسر شب بخیر اس ام اس عاشقانه برای همسر صبح بخیر
پیامک عاشقانه به همسر صبح بخیر
پیامک عاشقانه شب بخیر همسر
پیامک عاشقانه شب بخیر به همسر
3
پیامک عاشقانه انگلیسی پیامک عاشقانه انگلیسی با معنی
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی کوتاه
پیامک عاشقانه انگلیسی به همسر
پیامک عاشقانه انگلیسی فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی برای همسر
2
پیامک عاشقانه انگلیسی با معنی اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی
پیام عاشقانه انگلیسی با معنی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
پيامك عاشقانه انگليسي با ترجمه
اس ام اس عاشقانه انگليسي با معني فارسي
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید
اس ام اس عاشقانه انگليسي با ترجمه
3
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
پيامك عاشقانه انگليسي با ترجمه
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید
اس ام اس عاشقانه انگليسي با ترجمه
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه
اس ام اس عاشقانه انگليسي با ترجمه فارسي
پیامک های عاشقانه انگلیسی با ترجمه
پیامک های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
3
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید
پیامک های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگليسي با ترجمه فارسي
پیام های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه ی فارسی
اس ام اس عاشقانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
3
پیامک عاشقانه انگلیسی به فارسی اس ام اس عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیامک های عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیام های عاشقانه انگلیسی به فارسی
اس ام اس هاي عاشقانه انگليسي به فارسي
اس ام اس عاشقانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
3
پیامک عاشقانه انگلیسی کوتاه اس ام اس عاشقانه انگلیسی کوتاه
پیامک عاشقانه کوتاه انگلیسی
پیامک عاشقانه کوتاه انگلیسی با ترجمه
3
پیامک عاشقانه انگلیسی به همسر   3
پیامک عاشقانه انگلیسی فارسی پیام عاشقانه انگلیسی فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیامک عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی
پیامک های عاشقانه انگلیسی به فارسی
پیامک های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
3
پیامک عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید
اس ام اس عاشقانه انگليسي با معني فارسي
پیامک های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس عاشقانه انگليسي با ترجمه فارسي
اس ام اس های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
3
پیامک عاشقانه انگلیسی برای همسر پیام عاشقانه انگلیسی برای همسر
پیامک عاشقانه انگلیسی به همسر
اس ام اس عاشقانه انگلیسی برای همسر
3
پیامک عاشقانه صبح بخیر پیامک عاشقانه صبح بخیر به همسر
پیامک عاشقانه صبح بخیر برای عشقم
پیامک عاشقانه صبح بخیر عزیزم
پیامک عاشقانه صبح بخیر پاییزی
پیامک عاشقانه صبح بخیر گفتن جدید
پیامک عاشقانه صبح بخیر به عشقت
پیامک عاشقانه صبح بخیر برای همسرم
پیامک عاشقانه صبح بخیر انگلیسی
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر برای همسر
2
پیامک عاشقانه صبح بخیر به همسر پيامك عاشقانه صبح بخير به همسر
پیامک عاشقانه صبح بخیر به همسرم
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر به همسر
پيامک صبح بخير عاشقانه به همسر
اس ام اس صبح بخير عاشقانه به همسر
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن به همسر
3
پیامک عاشقانه صبح بخیر برای عشقم اس ام اس عاشقانه صبح بخیر عشقم
پیامک عاشقانه صبح بخیر به عشقت
3
پیامک عاشقانه صبح بخیر عزیزم   3
پیامک عاشقانه صبح بخیر پاییزی   3
پیامک عاشقانه صبح بخیر گفتن جدید اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن جدید 3
پیامک عاشقانه صبح بخیر به عشقت پیامک صبح بخیر عاشقانه به عشقم 3
پیامک عاشقانه صبح بخیر برای همسرم پیامک عاشقانه صبح بخیر برای همسر
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر برای همسر
پيامك عاشقانه صبح بخير به همسر
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر به همسر
پیامک عاشقانه صبح بخیر همسرم
3
پیامک عاشقانه صبح بخیر انگلیسی اس ام اس عاشقانه صبح بخیر انگلیسی
پیامک صبح بخیر عاشقانه به انگلیسی
3
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر برای همسر اس ام اس عاشقانه صبح بخیر به همسر
اس ام اس صبح بخير عاشقانه به همسر
اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن به همسر
3
پیامک عاشقانه دلتنگی پیامک عاشقانه دلتنگی برای همسر
پیامک عاشقانه دلتنگی و دوری
پیامک عاشقانه دلتنگی جدید
پیامک عاشقانه دلتنگی به همسر
پیامک عاشقانه دلتنگی همسر
پیامک عاشقانه دلتنگی برای شوهر
پیامک عاشقانه دلتنگی برای معشوق
پیامک عاشقانه دلتنگی و جدایی
پیامک عاشقانه دلتنگی کوتاه
2
پیامک عاشقانه دلتنگی برای همسر اس ام اس عاشقانه دلتنگی برای همسر
پیامک عاشقانه دلتنگی برای شوهر
پیامک عاشقانه دلتنگی همسر
پیامک عاشقانه دلتنگی به همسر
3
پیامک عاشقانه دلتنگی و دوری اس ام اس عاشقانه دلتنگی و دوری جدید 3
پیامک عاشقانه دلتنگی جدید اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید
اس ام اس عاشقانه دلتنگي جديد
جدیدترین پیامک های عاشقانه دلتنگی
3
پیامک عاشقانه دلتنگی به همسر پیامک عاشقانه و دلتنگی به همسر 3
پیامک عاشقانه دلتنگی همسر پیامک عاشقانه دلتنگی به همسر
اس ام اس عاشقانه دلتنگی برای همسر
پیامک عاشقانه و دلتنگی به همسر
3
پیامک عاشقانه دلتنگی برای شوهر اس ام اس عاشقانه دلتنگی برای همسر
اس ام اس عاشقانه دلتنگی برای شوهرم
3
پیامک عاشقانه دلتنگی برای معشوق   3
پیامک عاشقانه دلتنگی و جدایی   3
پیامک عاشقانه دلتنگی کوتاه اس ام اس عاشقانه و دلتنگی کوتاه 3
پیامک عاشقانه دوستت دارم پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسر
پیامک عاشقانه دوستت دارم عشقم
پیامک عاشقانه دوستت دارم جدید
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسرم
پیامک عاشقانه دوستت دارم انگلیسی
پیامک عاشقانه دوستت دارم همسرم
پیامک عاشقانه دوست دارم
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم عشقم
پیامک عاشقانه دوست دارم عشقم
2
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسر پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسرم
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم همسرم
3
پیامک عاشقانه دوستت دارم عشقم اس ام اس عاشقانه دوستت دارم عشقم
پیامک عاشقانه دوست دارم عشقم
3
پیامک عاشقانه دوستت دارم جدید اس ام اس عاشقانه دوستت دارم جدید
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم جديد
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم جدید 94
اس ام اس عاشقانه دوست دارم جدید
اس ام اس های عاشقانه جدید دوست دارم
اس ام اس عاشقانه و دوستت دارم جدید
3
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسرم پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسر
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم همسرم
3
پیامک عاشقانه دوستت دارم انگلیسی   3
پیامک عاشقانه دوستت دارم همسرم اس ام اس عاشقانه دوستت دارم همسرم
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسرم
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسر
پیامک عاشقانه دوست دارم همسرم
3
پیامک عاشقانه دوست دارم پیامک عاشقانه دوست دارم عشقم
پیامک عاشقانه دوست دارم همسرم
پیامک عاشقانه دوست دارم رمانتیک
پیامک عاشقانه دوست دارم عزیزم
پیامک عاشقانه دوستت دارم
اس ام اس عاشقانه دوست دارم
پیامک عاشقانه دوستت دارم برای همسر
پیامک عاشقانه دوستت دارم عشقم
پیامک عاشقانه دوستت دارم جدید
3
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم عشقم   3
پیامک عاشقانه دوست دارم عشقم پیامک عاشقانه دوستت دارم عشقم
اس ام اس عاشقانه دوستت دارم عشقم
3
پیامک عاشقانه خفن برای همسر پیامک عاشقانه خفن برای شوهر 2
پیامک عاشقانه خفن برای شوهر پیامک عاشقانه خفن برای همسر 3
پیامک عاشقانه روز مرد پیامک عاشقانه روز مرد برای همسر
پیامک عاشقانه روز مرد به همسر
پیامک عاشقانه روز مرد 94
اس ام اس عاشقانه روز مرد
پیامک عاشقانه تبریک روز مرد
پیامک عاشقانه برای روز مرد
پیامک های عاشقانه روز مرد
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد
پیامک عاشقانه برای تبریک روز مرد
2
پیامک عاشقانه روز مرد برای همسر اس ام اس عاشقانه روز مرد برای همسر
پیامک عاشقانه روز مرد به همسر
3
پیامک عاشقانه روز مرد به همسر اس ام اس عاشقانه روز مرد به همسر 3
پیامک عاشقانه روز مرد 94   3
اس ام اس عاشقانه روز مرد اس ام اس عاشقانه روز مرد به همسر
اس ام اس عاشقانه روز مرد جدید
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد
ای ام اس عاشقانه روز مرد
اس ام اس های عاشقانه تبریک روز مرد
دانلود اس ام اس روز مرد عاشقانه
بهترین اس ام اس روز مرد عاشقانه
3
پیامک عاشقانه تبریک روز مرد پیامک عاشقانه تبریک روز مرد به همسر
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد
پیامک عاشقانه برای تبریک روز مرد
پیامک های عاشقانه تبریک روز مرد
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد به همسر
اس ام اس های عاشقانه تبریک روز مرد
3
پیامک عاشقانه برای روز مرد پیامک عاشقانه برای تبریک روز مرد
پیامک عاشقانه روز مرد
پیامک عاشقانه تبریک روز مرد
اس ام اس عاشقانه روز مرد
پیامک های عاشقانه روز مرد
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد
اس ام اس عاشقانه برای روز مرد
پیامک های عاشقانه برای روز مرد
پیامک عاشقانه روز مرد به همسر
3
پیامک های عاشقانه روز مرد پیامک های عاشقانه تبریک روز مرد
پیام های عاشقانه روز مرد
پیامک های عاشقانه برای روز مرد
پیامک های عاشقانه ی روز مرد
اس ام اس های عاشقانه تبریک روز مرد
پیام های عاشقانه برای روز مرد
پیام های عاشقانه برای تبریک روز مرد
3
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد به همسر
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد برای همسر
اس ام اس های عاشقانه تبریک روز مرد
3
پیامک عاشقانه برای تبریک روز مرد پیامک عاشقانه تبریک روز مرد
اس ام اس عاشقانه تبریک روز مرد
پیامک های عاشقانه تبریک روز مرد
اس ام اس عاشقانه برای تبریک روز مرد
پیامک عاشقانه تبریک روز مرد به همسر
اس ام اس های عاشقانه تبریک روز مرد
3