سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راهنمای دانلود فایل

جزوه کامل ثبت و اسناد  بخش اول : ثبت املاك   گفتار اول: مقررات ثبت ملک   فصل اول:آگهی   تحدید حدود اختصاصی، اعتراض و آثار آن   فصل دوم : ثبت ملک غیر   فصل سوم :املاکی که ثبت آنها ممنوع است ؟   فصل چهارم : سند مالکیت اعیانی، اصلاح و تغییرو ابطال سند مالکیت   فصل پنجم :سند المثنی و سند وراث   فصل ششم :اسناد مالکیت روستاها و اسناد مالکیت اراضی کشاورزي   فصل هفتم : افراز، تفکیک، تقسیم ، تجمیع ، کاداستر   گفتار دوم : آثار ثبت   فصل اول : سند مالکیت معارض   فصل دوم : انواع دفاتر ثبتی   فصل سوم : جرایم و مجازاتهاي ثبتی   فصل چهارم :اختلافات و اشتباهات ثبتی   صلاحیت و وظایف هیأت نظارت   فصل پنجم : اصلاحات ارضی   فصل ششم : تملک اتباع خارحی   بخش دوم : اسناد   فصل اول و دوم: انواع و آثارسند رسمی:   فصل سوم : الزامات تنظیم سند   فصل پنجم : دفتر خانه اسناد رسمی   فصل ششم : کانون سردفتران   ضمیمه : نحوه تنظیم برخی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

کد محصول product_sh51
30,000ریال