سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که مثلا با شخصی جهت کار در منزل یا شرکت پیمان کاری قرارداد منعقد نموده اید وشما تمام تعهدات خود را انجام داده ولی صاحب کار در فبال این قرارداد متعهد شده که مبلغی به عنوان اجرت به شما بپردازد ولی وی از انجام تعهد خود سر باز می زند 

این دادخواست به شما پیشنهاد می شود 

کد محصول product_71
20,000ریال