سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که از شخصی ملکی خریداری نموده و تمام تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه را انجام داده اید ولی صاحب خانه ملک مورد ادعا را در تاریخی که قبلا مشخص شده به شما تحویل نداده و از انجام تعهد خود دوری می کند 

این فرم دادخواست شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- دستور موقت 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

کد محصول product_73
20,000ریال