سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که ملکی خریداری نموده اید و آن ملک در رهن بانکی می باشد و فروشنده به بهانه رهن ملک حاضر به حضور در دفترخانه انتقال رسمی نمی باشد 

کد محصول product_77
20,000ریال