سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که ملک خود را جهت گرفتن وام از فردی با در رهن گذاشتن ملک خود به طرف دیگر و بعد از تسویه حساب کامل وام ولی بازهم طرف مقابل حاضر به برگرداندن مال مورد وثیقه نمی باشد این نمونه دادخواست به شما توصیه می شود 

کد محصول product_78
20,000ریال