سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما ملکی را در حضور شاهدان به صورت شفاهی اجاره نموده اید و صاحب ملک حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نمی باشد 

این دادخواست به شما کمک خواهد کرد

کد محصول product_81
20,000ریال