سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که مغازه ای را اجاره نموده و طبق قرداد حق انتقال عین مستاجره از شما سلب شده و صاحب مغازه نیز حاضر به هنگام تخلیه حاضر به پس دادن پول پیش نمی باشد 

با این دادخواست می توانید مغازه را به اجاره دیگری داده و از این راه به حقوق خود دست پیدا کنید 

کد محصول product_83
25,000ریال