سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که به اجبار پدر یا جد پدری خود وعدم حضئر خود در موقع عقد شما را به عقد  دایم کسی در آورده باشند و وشما با این عقد موافق نیستید 

با این دادخواست می توانید حکم به بطلان نکاح دایم بگیرید 

کد محصول product_84
20,000ریال