سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما ملکی را خریداری نموده و پس از پرداخت بهای آن متوجه شده اید که ملک متعلق به فروشنده نبوده و بدون اجازه مالک به شما فروخته و نیز او حاضر به فسخ قراداد نمی باشد 

این دادخواست می تواند به شما کمک کند

کد محصول product_87
25,000ریال