سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که ملکی را به اجاره داده اید و مستاجر ملک را تخلیه نمی کند و شما قصد  نوسازی بنای ملک خودرا دارید ولی مستاجر از تخلیه ملک خودداری می کند 

این دادخواست به شما کمک خواهد کرد تا مستاجر را از خانه بیرون کنید

کد محصول product_90
20,000ریال