سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما ملکی را به صورت شفاهی به اجاره شخصی داده اید و مبلغ اجاره آن را مشخص نکرده اید 

با این دادخواست می توانید اجاره بهای ملک خود را دریافت کنید و نیز قرارداد اجاره هم به صورت رسمی تنظیم کنید

کد محصول product_94
25,000ریال