سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که خانمی با مردی به صورت موقت ازدواج نموده ودارای فرزند شده اید وبرای گرفتن شناسنامه این فرزند نیاز به ثبت واقعه ازدواج دارد ولی همسر شما سهل انگاری نموده و یا حاضر به ثبت واقعه ازواج نیست 

این دادخواست مشکل شما را حل خواهد نمود

کد محصول product_96
25,000ریال