سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شخصی ملک شما را به صورت غاصبانه تصرف نموده و نیز از تحویل ملک به شما خودرای نموده و در ضمن در ملک شما ساختمانی را احداث نموده 

این دادخواست به شما کمک خواهد

کد محصول product_99
25,000ریال