سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که همسر شما از خانه بیرون رفته و دیگرحاضر به برگشتن به خانه نیست و یا از وظایف زناشویی خود سر باز می زند با ارئه این دادخواست می توان حکم به الزام(اجبار حقوقی) تمکین همسر خود و برگشتن به سر خانه و زندگی بگیرید

تماس با09395521427جهت مشاوره حقوقی و مشکل در خرید

کد محصول product_101
10,000ریال