سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که از شخصی ملکی به ارث برده اید و همسایه ملک شما در هنگام ثبت ملک خود مقداری از زمین شما را به ثبت خود در آورده باشد

با این دادخواست می توانید به خواسته خود برسید

تماس با09395521427 در صورت مشکل در خرید

کد محصول product_116
30,000ریال