سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این دادخوتست شامل 1-مهر وموم ترکه2-تحریرترکه 3-تقسیم ترکه 4-پرداخت کلیه خسارات قانونی

هنگامی که از شخصی طلبکار بوده وآن شخص فوت کرده و یا از وراث هستید و می خواهید تمام اموال آن مرحوم مشخص شود(تحریر ترکه) ویا می خواهید که دادگاه اموال را بین وراپ تقسیم کند  این فرم مشکل شما را حل خواهد نمود

کد محصول product_27
20,000ریال