سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که همسر شما دارای رفتارهای غیر متعارف بوده ونیز معتاد هم باسشد و شما را مورد ضرب و جرح قرار می دهد می توان با ارائه این دادخواست حکم به گواهی صدور عدم امکان سازش به دلیل عسرو حرج گرفت

کد محصول product_122
10,000ریال