سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که همسر شما دارای رفتارهای غیر متعارف بوده از قبیل اقدام به خود کشی تهدید به قتل شما و فرزندان واسید پاشی ونیز مصرف مواد مخدر و روان گردان نیز می باشد با ارائه این دادخواست می توان از دادگاه صدور حکم عدم امکان سازش به دلیل عسرو حرج را گرفت

کد محصول product_124
10,000ریال