سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که فردی برای خواستگاری از دختر شما آمده و شما به صورت قاطع و محترمانه جواب رد داده اید ولی آن خواستگار چندین مرتبه به محل کار شما و محل تحصیل دختر شما آمده و ایجاد مزاحمت کرده است.

 این شکایت مزاحمت به بهانه خواستگاری می تواند دردسر خواستگار مزاحم را از سر شما رفع نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_130
10,000ریال