سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما رئیس اداره جهاد کشاورزی هستید و مطلع شده اید که فردی باغ خود را برای اهدافی به غیر از درختکاری و کشاورزی مورد استفاده قرار  می دهد.

با این نمونه شکایت تغییر غیر قانونی کاربری باغ می توان از تغییر کاربری باغ جلوگیری کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_136
10,000ریال