سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که توسط ماموری دستگیر شده اید و با برخورد فیزیکی از قبیل کتک زدن و شوکر به شما آسیب رسانده تا از شما اقرار بگیرد.

با این نمونه شکایت آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین (مامورانتظامی)دادگستری می توان به حق و حقوق پایمال شده خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_137
10,000ریال