سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما به عقد دائم مردی در بیایید آن مرد وظیفه دارد تا خرج (نفقه) شما را بدهد و اگر از این وظیفه را انجام نداد .

با این نمونه شکایت ترک انفاق(نفقه) می توانید به حق و حقوق خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_139
10,000ریال