سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که برای جهت اخذ پروانه ساخت یک مجتمع تجاری به شهردای مراجعه کرده و بنا به دلایل واهی از دادن پروانه به شما سر باز زده اند و شما موضوع را در دیوان مطرح کرده و رای به گرفتن پروانه گرفته اید ولی بازهم شهرداری از دادن پروانه به شما خودادری می کند.

با ارائه این نمونه شکایت جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری می توانید پروانه ساخت خود را اخذ نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_143
10,000ریال