سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که چکی که در دست دارید و گواهی عدم پرداخت آن را هم گرفته اید ولی متاسفانه صاحب چک فوت نموده و می بایست از ورثه آن مبلغ چک را دریافت کنید. می بایست دادخواستی علیه ورثه آن مرحوم تنظیم کنید تا به حق خود برسید.

با ارائه این دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) مشکل شما را حل خواهد نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_145
10,000ریال