سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که در آپارتمانی زندگی می کنید . تمام  و یا بعضی از هزینه های قبوض باهمدیگر مشترک هستید و اینکه در دیگر هزینه های آپارتمان نیز به طور مشترک هستید ولی بعضی از همسایه ها حاضر به پرداخت هزینه های مشترک نیستند.

با ارائه این دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف) مشکل شما حل خواهد شد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_146
10,000ریال